Мікробіологія і біотехнологія — Енциклопедія Сучасної України

Мікробіологія і біотехнологія

«МІКРОБІОЛО́ГІЯ І БІОТЕХНОЛО́ГІЯ» – науковий журнал. Засн. 2006 Одес. ун-том. Виходить щокварталу, статті друкує укр., рос., англ. мовами; наклад 100 прим. Вміщує результати наук. дослідж. у галузях мікробіології та біотехнології, об'єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії) та еукаріотні (мікроскопічні гриби та водорості, найпростіші) мікроорганізми, віруси. Осн. напрями висвітлюваних дослідж.: мікробіологія, вірусологія, імунологія, молекулярна біотехнологія, створення та селекція нових штамів мікроорганізмів, мікробні препарати, антимікробні засоби, біосенсори, діагностикуми, мікробні технології в с. госп-ві, мікробні технології у харч. пром-сті; захист довкілля; отримання енергоносіїв та нових матеріалів тощо. Рубрики: «Оглядові та теоретичні статті», «Експериментальні праці», «Дискусії», «Рецензії», «Ювілеї та дати», «Сторінки історії», «Хроніка наукового життя». Серед авторів – науковці з України, Грузії, Польщі, Франції, Іспанії. Гол. ред. – В. Іваниця (від 2006).

Т. В. Бурлака


Покликання на статтю