Мікробіології та імунології Інститут ім. І. Мечникова НАМНУ — Енциклопедія Сучасної України

Мікробіології та імунології Інститут ім. І. Мечникова НАМНУ

МІКРОБІОЛО́ГІЇ ТА ІМУНОЛО́ГІЇ Інститут ім. І. Мечникова НАМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми мікробіології, імунології, епідеміології та інфектології. Засн. 1886 як Пастерів. iн-т щеплень і Бактеріол. станція Харкiв. мед. т-ва, розпочав роботу 1887. Від 1908 – Бактерiол. iн-т Харкiв. мед. т-ва, від 1920 – Харків. бактеріол. ін-т, від 1922 – 1-й Укр. сан.-бактерiол. iн-т, 1927 присвоєно ім'я I. Мечникова. Від 1931 – Всеукр. iн-т бактерiологiї, епідеміології i серотерапії, від 1940 – Укр. ін-т епідеміології і мікробіології (на евакуації 1942–44 – Об'єдн. ін-т епідеміології і мікробіології), від 1952 – Харків. НДІ вакцин і сироваток, від 1968 – Харкiв. НДІ мікробіології, вакцин та сироваток, від 1988 – Харків. НДІ мікробіології та імунології, від 2000 – сучасна назва (відтоді – у структурі НАМНУ). Гол. будівля Ін-ту є пам'яткою арх-ри місц. значення (1911–13, арх. О. Бекетов, вул. Пушкінська, № 14). Напрями наук. діяльності: вивчення біол. властивостей та встановлення етіол. ролі мікроорганізмів та їх асоціацій при інфекц. та соматич. патологіях; розроблення нових класів протимікроб., противірус., протигрибк. засобів; дослідж. механізмів порушення функції імун. системи та створення сучас. імунобіол. препаратів для діагностики, лікування та профілактики інфекц. захворювань. За роки існування Ін-том розроблено та впроваджено бл. 60 різноманіт. вакцин, сироваток та ін. лікув. та діагност. препаратів. Серед відомих учених – С. Коцевалов, М. Цехновiцер, М. Соловйов, В. Де-ркач, В. Високович, В. Крилов, С. Коршун, В. Недригайлов, С. Златогоров, Г. Острянін, В. Жданов, М. Васильєв, Ю. Волянський. Видає ж. «Аннали Мечниковського інституту» (від 2001). Перші дир. – Ю. Мотте і М. Протопопов (до 1888), нині – М. Попов (від 2014).

Літ.: Харьковское медицинское общество. История возникновения Пастеровского прививочного института и Бактериологической станции ХМО. Х., 1887; Уралов Б. Очерк истории Украинского института эпидемиологии и микробиологии имени Мечникова // Тр. Укр. ин-та эпидемиологии и микро­био­логии им. Мечникова. Х., 1946. Т. 10; Черкас Г. П. Харьковский институт вакцин и сывороток им. Мечникова // К 40-летию производства бактерий. препаратов: Мат. по обмену опытом. Москва, 1957; Дяченко С. С. К 100-летию со дня организации Пастеровского прививного института и Бактериологической станции в г. Харькове // ВД. 1986. № 1.

Т. О. Резак

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю