Мікробіологічний журнал — Енциклопедія Сучасної України

Мікробіологічний журнал

«МІКРОБІОЛОГІ́ЧНИЙ ЖУРНА́Л» – наукове видання. Засн. 1934 у Києві ВУАН (нині НАНУ) та Ін-том мікробіології і епідеміології цієї академії (нині Ін-т мікробіології і вірусології НАНУ), від липня 2001 видавці – ці ж установи та Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Виходить 6 разів на рік. Наклад – понад 180 прим. Матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами. Розповсюджується в Україні і за кордоном. Публікує результати наук. дослідж. із заг., ґрунт., тех. та мед. мікробіології, фізіології пром. мікроорганізмів, експерим. мікології, теор. та приклад. аспектів вірусології, генетики, біохімії та молекуляр. біології мікроорганізмів, вироб-ва нових біологічно актив. речовин, біотехнології та охорони довкілля з використанням мікроорганізмів, а також огляди літ-ри з актуал. проблем мікробіології і вірусології, статті з історії вітчизн. та світ. мікробіол. науки, творчі портрети вчених, дискусійні статті, рецензії та хроніку наук. подій. Рубрики: «Експериментальні праці», «Методи досліджень», «Огляд літератури», «Історія науки», «Ювілеї і дати», «Хроніка», «Рецензії», «Правила для авторів». Гол. ред. – В. Підгорський (від 2004).

Б. П. Мацелюх


Покликання на статтю