Мільчев Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мільчев Володимир Іванович

МІ́ЛЬЧЕВ Володимир Іванович (22. 04. 1972, Запоріжжя) – історик. Д-р істор. н. (2011), проф. (2013). Закін. Запоріз. ун-т (1994), де й працює: від 2011 – зав. каф. джерелознавства, історіографії та спец. істор. дисциплін, від 2014 – декан істор. ф-ту. Наук. дослідження: пд.-слов'ян. насел. Пд. України у 18–20 ст., соц. історія запороз. козацтва 18 ст.

Пр.: Болгарські переселенці на півдні України. 1724–1800 рр. К.; З., 2001; Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII–XVIII ст. (джерелознавчий аналіз). З., 2008; Нариси з історії запорозького козацтва XVIII століття (спроба історичної реконструкції на основі писемних джерел). З., 2009; Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар. К., 2013 (спів­авт.); Підпільненська Січ (1734–1775 рр.) // Історія Запороз. Січі. К., 2015.

І. В. Оспіщева


Покликання на статтю