Мілюкін Михайло Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мілюкін Михайло Васильович

МІЛЮ́КІН Михайло Васильович (14. 11. 1948, с. Воронок Курської обл., РФ) – хімік-технолог. Д-р хім. н. (2013). Закін. Воронез. технол. ін-т (РФ, 1972), де й працював до 1981; у 1981–83 – в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР; від 1983 – в Ін-ті колоїд. хімії та хімії води НАНУ (обидва – Київ): від 2012 – пров. н. с. За сумісн. від 2015 – проф. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту харч. технологій. Наук. дослідження: роз­роблення наук. основ аналізу природ. і питних вод для забезпечення ефективності методик пробопідготовки, ідентифікації та визначення обмежено-летких орган. сполук для моніторингу хлорорган. пестицидів, поліхло­ров. біфенілів і поліцикліч. ароматич. вуглеводнів у водах, дон­них відкладеннях та біоті на рівні наноконцентрацій.

Пр.: Твердофазная экстракция в определении ограниченно-летучих органических соединений в воде методом хромато-масс-спектрометрии // УХЖ. 2005. Т. 71, № 10; Определение хлорорганических пестицидов и полихло-рированных бифенилов в биоте бассейна Днепра методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии // Там само. 2007. Т. 73, № 10 (спів­авт.); Concentration and destribution of hydro-phobic organic contaminants and metals in the estuaries of Ukraine // Marine Pollution Bulletin. 2009. Vol. 58, № 8 (спів­авт.); Определение копланарных полихлорированных бифенилов в биоте бассейна Днепра методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии // УХЖ. 2010. Т. 76, № 7 (спів­авт.); Химический мониторинг органических экото-ксикантов в водных системах. К., 2016 (спів­авт.).

Г. С. Мацибура


Покликання на статтю