Мінаєв Олександр Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Мінаєв Олександр Анатолійович

МІНА́ЄВ Олександр Анатолійович (17. 07. 1942, м. Сєров Свердлов. обл., РФ) – фахівець у галузі металургії. Син А. Мінаєва. Д-р тех. н. (1989), проф. (1990), чл.-кор. НАНУ (2009). Герой України (2012). Засл. діяч н. і т. України (1992). Держ. премія України у галузі н. і т. (2002, 2011). Ордени «За заслуги» 3-го (1996) та 2-го (2011) ступ., Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2002). Закін. Донец. політех. ін-т (1964), де 1965–66 та від 1969 й працює (нині тех. ун-т; від 2015 – у м. Красноармійськ, нині Покровськ Донец. обл.): 1977–85 – декан металург. ф-ту, 1989–91 – проф., 1991–2014 – зав. каф. обробки металів тиском, 1990–2014 – ректор, від 2015 – радник ректора. Основні напрями наук. досліджень: суміщені процеси гарячої деформації і терм. оброблення сорт. металу; проблеми інженер. освіти. Розробив теор. основи контрольов. прокатки металів з вуглецевих і низьколегов. сталей, які ґрунтуються на нових принципах класифікації суміщених процесів гарячої пластич. деформації й терміч. оброблення (за класифікац. ознаку прийняв вид фазового перетворення, а не послідовність технол. операцій). Його дослідж. мають велике значення для пізнання молекулярно-кінет. закономірностей формування структури сталей широкого призначення за різних видів температурно-деформац. впливу на метал.

Пр.: Проблемы совмещения горячей деформации и термической обработки стали. Москва, 1985 (спів­авт.); Технология прокатного производства: Учеб. пособ. К., 1989 (спів­авт.); Контролируемая прокатка сортовой стали. Москва, 1990 (спів­авт.); Механика сплошных сред: Теория и задачи: Учеб. пособ. К., 1993 (спів­авт.); История металлургической промышленности Украины. Лугано, 1994 (спів­авт.); Механіка суцільних середовищ: Теорія і задачі: Навч. посіб. К., 1995 (спів­авт.); Процессы непрерывной разливки. Д., 2002 (спів­авт.); Совмещенные металлургические процессы. Д., 2008; Возрождение металлургии в Украине невозможно без приоритетного развития прокатного производства // МГП. 2011. № 7 (спів­авт.); Концептуальные пути решения основных проблем металлургического комплекса Украины // Науч. тр. Донец. тех. ун-та. Сер. Металлургия. 2011. Вып. 13(194) (спів­авт.); О целесообразности разработки баланса добычи и потребления угля в Украине // Металл и литье Украины. 2013. № 2 (спів­авт.); Донецкая научная школа по физике систем водород-металл и водородной энергетике – 40 лет // Альтернатив. энергетика и экология. 2014. № 1.

Літ.: К 60-летию Александра Анатольевича Минаева // Производство проката. 2002. № 7; Александр Анатольевич Минаев: Биобиблиогр. указ. лит-ры. Д., 2003; Олександр Анатолійович Мінаєв: Біобібліографія. Д., 2004; 70-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Мінаєва // Вісн. НАНУ. 2012. № 74; 70-річчя ректора Донецького національного технічного університету, Героя України, члена-кореспондента НАН України Олександра Анатолійовича Мінаєва // Екон. вісн. Донбасу. 2012. № 3(29); 70 лет Александру Анатольевичу Минаеву // Металл и литье Украины. 2012. № 7.

А. Є. Смирнова, С. І. Аввакумов

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
А. Є. Смирнова, С. І. Аввакумов . Мінаєв Олександр Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=67696 (дата звернення: 26.10.2021)