Мінералогічний журнал — Енциклопедія Сучасної України

Мінералогічний журнал

«МІНЕРАЛОГІ́ЧНИЙ ЖУРНА́Л. MINERALOGICAL JOURNAL (UKRAINE)» – науково-теоретичне періодичне видання, призначене для розгляду і обговорення актуальних проблем мінералогії, петрології, геохімії, мінералого-геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин. Засн. 1969 у Києві як «Минералогический журнал» з ініціативи Є. Лазаренка. Спочатку був спіл. органом АН СРСР та АН УРСР, а його підготовку здійснювало вид-во «Наукова думка». Від 1990 видається в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ. Від 2003 – сучасна назва. Нині виходить 4 рази на рік накладом 250 прим. Розповсюджується в Україні, РФ, Білорусі, США, Франції, Німеччині. Журнал публікує статті укр., англ. або рос. мовами. Тематика журналу відображає наук. напрями, які розвиваються в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ: регіон. і генет. мінералогія, кристалохімія та фізика мінералів; регіон. та генет. петрологія; ізотопна геохімія та геохронологія докембрію; рудоутворення; пошук. та екол. геохімія. Рубрики: «Мінералогія», «Петрологія», «Гео­хімія», «Рудоутворення», «Історія науки», «Хроніка», «Дискусії, критика, бібліографія». До складу редколегії входять відомі вчені з України, РФ, Польщі та Угорщини. Гол. ред. – О. Пономаренко (від 2009).

Літ.: От редакционной коллегии // МЖ. 1979. Т. 1, № 1; Щербак М. П., Бєлєвцев Р. Я., Єсипчук К. Ю. та ін. Проблеми геохімії, мінералогії та рудоутворення. Розвиток наукових досліджень в Україні (1918–1998) // Там само. 1998. Т. 20, № 5; Павлишин В. І., Платонов О. М., Брик О. Б. та ін. Мінералогія у Національній академії наук України // Там само. 2008. Т. 30, № 3.

В. В. Матросова


Покликання на статтю