Мінералогічний збірник — Енциклопедія Сучасної України

Мінералогічний збірник

«МІНЕРАЛОГІ́ЧНИЙ ЗБІ́РНИК» – спеціалізоване наукове видання. Засн. 1947 Львів. геол. т-вом при Львів. ун-ті з ініціативи Є. Лазаренка, який був його відп. ред. до 1979. Відтоді виданням «М. з.» опікується О. Матковський (1979–2005 – відп., від 2005 – гол. ред.). Від 1964 – респ. міжвідомче вид. з 4-ма випусками на рік. Від 1976 друкується двічі на рік. У рад. період статті вміщували рос., від 1991 – укр., рос. і англ. мовами. Нині знову є вид. Львів. ун-ту. Наклад бл. 120 прим. У «М. з.» публікують мінералог. статті і замітки, статті з історії науки, критику та дискусію, бібліографію, хроніку, втрати науки. У ньому започатковано низку важливих наук. напрямів сучас. мінералогії, зокрема структурну мінералогію і кристалохімію, мінералог. кристалографію, термобарогеохімію (вчення про мінералоутворюв. середовище), регіон. мінералогію, космічну мінералогію; періодично друкують матеріали наук. форумів з різних проблем мінералог. науки та освіти, висвітлюють процеси мінералоутворення, проблеми біомінералогії і приклад. мінералогії, результати дослідж. мінерагеніч., петролог., літолог., геохім. й екол. спрямувань. Серед його авторів – академіки Д. Коржинський, І. Костов, Є. Лазаренко, В. Ніколаєв, О. Поваренних, В. Соболєв, Ф. Чухров, М. Юшкін, професори Т. Агафонова, З. Бартошинський, Д. Боб­ровник, Д. Григор'єв, М. Єрмаков, Е. Зелігер, В. Калюжний, Л. Карякін, Я. Кутіна, В. Ляхович, В. Павлишин, Б. Пирогов, Г. Піотровський, І. Шафрановський, Л. Яхонтова. Особливим надбанням «М. з.» є «Нариси зі структурної мінералогії», які друкували 1950–82 акад. АН СРСР М. Бєлов, а згодом до 1993 його учні – професори В. Урусов, Д. Пущаровський та ін. На 2015 вийшло 65 номерів і понад 110 випусків.

Літ.: Франк-Каменецкий В. А., Елисеев Э. Н. Двадцать пять номеров «Минералогического сборника» // Минералог. сб. 1972. № 26, вып. 1; Матковський О., Білоніжка П., Скакун Л., Сливко Є. Кафедра мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка (1864–2004). Л., 2004; Матковський О., Сливко Є. Шістдесят номерів Мінералогічного збірника // Мінералог. зб. 2010. № 60, вип. 1.

Є. М. Сливко


Покликання на статтю