Минувшїе годы — Енциклопедія Сучасної України

Минувшїе годы

«МИНУ́ВШЇЕ ГО́ДЫ» – журнал. Видавали в січні–грудні 1908 щомісяця в С.-Пе­тербурзі замість забороненого (1907) цар. урядом ж. «Былое»; усього – 12 номерів. Видавець – М. Парамо­нов, ред. – В. Богучарський, П. Щоголєв з участю В. Бурцева. Часопис не мав чіткої політ. позиції; у ньому вміщували статті про декабристів, петрашівців, розвідки про рос. визв. рух, біо­графії рев. діячів тощо. Часто публікації мали істор.-літ. спрямування. З укр. проблематики на­друковано, зокрема, ст. «Ножи въ могилѣ Шевченко. (Изъ музея П. И. Щукина въ Москвѣ)» П. Міллера (№ 1), листи І. Тургенєва до Марка Вовчка (№ 8). У зв'яз­ку з цензур. переслідуванням вид. припинили.

Літ.: Українська література в російській критиці кінця XIX – початку XX ст. К., 1980; Лурье Ф. М., Крандиевская Е. К. Журналы «Былое» и «Минувшие годы». Указатель содержания: В 3 ч. Москва, 1987.

Т. А. Галькевич


Покликання на статтю