Міра — Енциклопедія Сучасної України

Міра

МІ́РА – багатошарова стоянка початку верхнього палеоліту. Знаходиться на правому березі Дніпра побл. с. Канівське (Запоріз. р-ну Запоріз. обл.). Стоянку в урочищі Домаха відкрив 1995 І. Писарєв, археол. дослідж. здійснювала 1997–2012 Запоріз. палеоліт. експедиція Ін-ту археології НАНУ (кер. В. Степанчук). В алювіал.-ґрунт. відкладах виявлено два горизонти з рештками стійбищ верхньопалеоліт. часу та горизонтом пожежі між ними. Вік решток – 28–27 тис. р. тому. Шар І складають залишки сезон. (ймовірно, осінньо-зимового) табору мисливців на диких коней. Тут знайдено рештки назем. каркас. житла, вогнища, численні кам'яні та кістяні вироби, прикраси (зокрема найдавнішу відому в Україні підвіску з бурштину). Численні кам'яні вироби (здебільшого з сировини, ймовірно, карпат. походження) в культур. сенсі належать до кола т. зв. симбіотич. явищ і мають аналогії в середньому палеоліті Криму та верхньому палеоліті бас. р. Дон. Натомість вироби з шару II/2 мають виразні аналогії у ранньому верхньому палеоліті Апеннін. п-ова. Рештки природ. пожежі між стійбищами нижнього і верхнього шарів представлені числен. залишками обгорілих стовбурів та гілок сосни.

Літ.: V. N. Stepanchuk, V. Yu. Cohen, I. B. Pisaryev. Mira, a New Late Pleistocene Site in the Middle Dnieper, Ukraine (Preliminary Report) // Pyrenaе. 1998. № 29; Степанчук В. М., Коєн В. Ю., Герасименко Н. П. та ін. Багатошарова стоянка Міра на Середньому Дніпрі: основні результати розкопок 2000 року // Кам'яна доба України: Зб. наук. статей. Вип. 5. К., 2004; V. Stepanchuk. The Archaic to true UP interface: The case of Mira in Middle Dnieper area // Eurasian Prehistory. 2005. № 3(1); Його ж. Мира: стоянка раннего верхнего палеолита на Днепре // Stratum plus. 2013. № 1.

В. М. Степанчук


Покликання на статтю