Місіонар — Енциклопедія Сучасної України

Місіонар

«МІСІОНА́Р» – релігійний греко-католицький журнал ордену василіян. У різні періоди виходив (з перервами) під назвами: «Місіонарь» (1897–1902), «Місионар» (1903–18), «М.» (1920–21, 1940–44, від 1992), «Місіонар Пресвятого Серця Ісусового» (1922–38), «Місіонар Ісусового Серця» (1939). Засн. з ініціативи митрополита Андрея Шептицького, перший номер опубл. 1 травня 1897 з благословення кардинала С. Сембратовича за ред. о. П. Філяса. Часопис друкували (етимол. правописом, від 1903 – фонет.) у Львові (1897, від 1992), Жовкві (нині Львів. обл., 1898–1913, 1916–39, 1941–44), Заґребі (1914–15), Перемишлі (нині Польща, 1940). У 1944–92 не виходив. Періодичність: раз на місяць (1899–1902 – двічі на місяць). Наклад журналу в перший період функціонування сягав 50 тис. прим., нині – до 6-ти тис. Ред. (1897–1944): отці Л. Березовський, П. Борис, М. Каровець, Р. Криницький, Р.-С. Лукань, М. Марисюк, М. Пелех, І. Пришляк, Є.-В. Теодорович, І. Тимчук, Я. Фещак. Гол. ред. (від 1992): отці Т. Янків, Й. Глуховецький, В. Зінько, Й. Воротняк, К. Яремак, В. Попадюк. 2012–15 функціонувала електронна версія часопису (ред. – О. Ковальська). Серед публікацій – богослов. та істор. студії, катехит. матеріали, пастир. звернення, настанови тощо, оповіді про житія святих, життєписні нариси вірних Церкви (зокрема про поневіряння й переслідування у рад. добу), церк. розпорядження, молитви, оповідання, притчі, нар. перекази та легенди на біблійні сюжети, краєзн. матеріали. Висвітлює душпастир. працю отців ЧСВВ, їхню місіонер. діяльність в еміграції, порушує актуал. теми сусп. життя, чимало уваги присвячує духов. вихованню дітей та молоді. Осн. рубрики: 1897–1944 – «Наміренє в молитві на місяць…», «Дещо з катехизму», «Післанець Пресвятого Серця Ісусового», «Розмовний листок», «Зі світа і Церкви», «Жіночий світ», «На розвагу нашим воякам», «З українського церковного життя», «З церковного життя українців в Америці», «З Товариства Місийного», «Питання і Відповіди», «З листів до Місіонаря», «Померли», «Подяка за вислухані молитви»; від 1992 – «Сторінка Апостольства Молитви», «Місіонар Пресвятого Серця Ісусового», «Дослідження й повчання», «Роздуми біля Хреста», «З місійної праці», «Новини Церкви», «Новини з монастирів», «З життя Василіянського Чину», «З життя УГКЦ», «Постаті УГКЦ», «Актуально», «Точка зору», «Вчимося з життя», «Християнська родина», «Оповідання», «У вільну хвилину», «Місіонарчик», «Молитва благання та вдячності», «Нам пишуть», «Офіційне повідомлення». Додатки: «Календар Місионаря» (від 1901 – неперіодично, відновлений 2003), «Малий Місионарчик» (1903–14), «Місіонарчик» (1939).

Літ.: Лозинський М. Часопис «Місіонар» – друкований апостол українського народу (1897–1944) // Вісн. Львів. ун-ту. 2004. Вип. 25; Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.). Т. 1. Л., 2007; Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. Т. 2: 1891–1905 рр. Л., 2009.

О. Р. Дроздовська


Покликання на статтю