Міст — Енциклопедія Сучасної України

Міст

«МІСТ» – газета для українців Північної Америки. Засн. компанією «Mееst Corporation Inc.» з ініціативи її президента Р. Кисіля, який ви­їхав до Канади під час 4-ї хвилі еміграції. Спочатку вона мала назву «Міст: тижневик новин, фактів, коментарів», потім – «Міст: український тижневик діа­спори», нині – «Міст: тижневик для українців всього світу». Виходить від жовтня 1997 у Торонто. У різні роки гол. ред. були Є. Кучер, Л. Лавринюк, В. Степанюк, І. Бесяда, нині – І. Кручек. Часопис виходив обсягом від 24 до 48 сторінок, в останні роки – 36. Вміщує статті власкорів у Канаді, США, Україні, а також міжнар. інформ. агентств. «М.» формують 4 гол. інформ. блоки: відомості з України, Канади, США та світу. Часопис, хоч і є органом приват. орг-ції з питань пошт. перевезень, однак чільне місце відводить політиці й пропагує принципи демократії. Тематика статей охоплює також сфери економіки, війська, культури, освіти, на­уки, історії, релігії, побуту, спор­ту, шоу-бізнесу тощо. Висвітлює події в Україні й діаспорі, конфліктні й складні справи в політ. реаліях, публікує інтерв'ю з громад. діячами, політиками, літераторами, художниками тощо.

О. І. Дзира


Покликання на статтю