Міст: мистецтво, історія, сучасність, теорія — Енциклопедія Сучасної України

Міст: мистецтво, історія, сучасність, теорія

«МІСТ: МИСТЕ́ЦТВО, ІСТО́РІЯ, СУЧА́СНІСТЬ, ТЕО́РІЯ» – збірник наукових праць. Засн. 2003 Ін-том проблем сучас. мист-ва НАМУ в Києві. Виходить раз на рік, наклад 300 прим.; статті друкує укр. та рос. мовами. Висвітлює усі сфери мист. життя країни, надаючи мистецтвознавцям можливість оприлюднення влас. бачення мист. проблем. Серед авторів – О. Безручко, С. Васильєв, Г. Веселовська, М. Гринишина, Л. Дрофань, О. Заварзін, І. Зубавіна, О. Клековкін, М. Протас, А. Сидоренко, Л. Смирна, Л. Стародубцева, О. Чепелик, О. Школьна. У редколегії – В. Сидоренко (голова), О. Роготченко, М. Криволапов, М. Селівачов.

О. С. Червінський


Покликання на статтю