Місяць Василь Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Місяць Василь Олександрович

МІ́СЯЦЬ Василь Олександрович (16. 04. 1911, с. Андріївка, нині Черняхів. р-ну Житомир. обл. – 24. 05. 2000, Житомир) – історик, археолог, краєзнавець. Засл. працівник культури УРСР (1974). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Житомир. пед. ін-т (1936). Відтоді учителював, згодом працював у Рівнен. ін-ті вдосконалення вчителів. Очолював Коростен. (1945–46), Бердичів. (1946–50; обидва – Житомир. обл.) та Житомир. обл. (1950–70) краєзн. музеї. Ініціював орг-цію Житомир. обл. т-ва краєзнавців (1962). Від кін. 1940-х рр. брав участь у археол. дослідж. на Житомирщині, організов. Ін-том археології АН УРСР (Київ) під кер-вом Р. Виєзжева (1947), В. Гончарова (1948), І. Шовкопляса (1957, 1959, 1963), М. Кучери (1973), М. Гладких (1977), від 1950-х рр. проводив і самост. дослідж., зокрема здійснив розвідув. роботи і розкопки на стоянках Колодяжне (1950), Городище І і ІІ (1959–63), Клинець (1955–56), Кутузове (1961). Відкрив низку археол. пам'яток пізньоашел. і мустьєр. періодів доби серед. палеоліту, неоліт. доби, епохи бронзи, ранньозаліз. віку, давньорус. часу і доби пізнього Середньовіччя.

Пр.: Розвідкові роботи на Житомирщині в 1950–1951 рр. // Археол. пам'ятки УРСР. К., 1956. Т. 6; Следы новой позд­непалеолитической стоянки в окрестностях Овруча // Краткие сообщения Ин-та археологии АН УССР. К., 1957. Вып. 7; Находки древнепалеолитических орудий в районе Житомира // Краткие сообщения Ин-та археологии АН СССР. Москва, 1962. Вып. 92; Ранний палеолит Украинского Полесья. Житомирская стоянка (ашель). К., 1991 (спів­авт.); Ранний палеолит Украинского Полесья. Житомирская стоянка (мустье). К., 1991 (співавт.); Нове поселення культури кулястих амфор на Житомирщині // Житомирщина крізь призму століть. Ж., 1997.

Літ.: Слідзюк П. Заслужений працівник культури Української РСР Місяць Василь Олександрович // Засл. працівники Житомирщини. 2001; Ярмошик І. І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ–ХХ століть. 2006 (обидві – Житомир).

О. О. Тарабукін


Покликання на статтю