Млинк Юрій — Енциклопедія Сучасної України

Млинк Юрій

МЛИНК Юрій (Młynk Jurij; 13. 04. 1927, с. Шунов, побл. м. Бауцен, Німеччина – 16. 06. 1971, м. Дрезден, Німеччина) – лужицький письменник, літературознавець і перекладач. Студіював германістику у Вроцлав. (1949–50), сорабістику й чес. мову в Ляйпциз. (1950–53) ун-тах. Від 1960 працював н. с. Ін-ту лужиц. сербів (Бауцен). Осн. наук. дослідж. у галузі германістики. Писав верхньолужиц. мовою. Дебютував зб. лірики «Do swětła» (1955). Був одним із популяризаторів творчості Т. Шевченка, переклав рідною мовою його «Заповіт» (опубл. у ж. «Rozhlad», 1963, № 3). Спів­автор кн. про історію серб. театру «Stawizny serbskeho džiwadla: 1862–2002» (Budyšin, 2003).

Пр.: Skicy k stawiznam serbskeje litera­tury. Berlin, 1956; Štož lubuju: Basnje jed­noho lětdźesatka. Budyšin, 1959; 400 lět serbskeho pismowstwa: Přewodnik we wobrazach. Budyšin, 1960; 100 lět serbske­ho dźiwadła: 1862–1962. Dom za serbske ludowe wuměłstwo. Budyšin, 1962; Tři lěta w Ruskej. Zběrka serbskeje prozy. Budyšin, 1966; Hronow a druhe powědanč­ka. Zběrka serbskeje prozy. Budyšin, 1967; Za Budyšinom na roli. Zběrka serbskeje prozy. Budyšin, 1968; Ze zašłosće do přichoda. Prěnja antologija serbskich lu­dowych awtorow. Budyšin, 1968.

Літ.: Моторний В. Знайомтесь – театр лужицьких сербів // Просценіум. 2003. № 2; Лазор О. Невідомий переклад «За­­повіту» Тараса Шевченка верхньолужиць­кою мовою // Пробл. слов'янознавства. 2011. Вип. 60.

В. А. Моторний


Покликання на статтю