Мліївська дослідна станція помології ім. Л. Симиренка — Енциклопедія Сучасної України

Мліївська дослідна станція помології ім. Л. Симиренка

МЛІ́ЇВСЬКА ДО́СЛІДНА СТА́НЦІЯ ПОМОЛО́ГІЇ ім. Л. Симиренка Інституту садівництва НААНУ – науково-дослідна установа, що займається вивченням та поповненням генетичних ресурсів і селекцією плодових, ягідних, горіхоплідних й малопоширених культур. Засн. 1920 на базі колекцій. саду і помол. розсадника Л. Симиренка у с. Мліїв Черкас. пов. Київ. губ. (нині Городищен. р-ну Черкас. обл.) як Мліїв. садово-городня дослідна станція; від 1958 – ім. Л. Симиренка; від 1989 – Мліїв. НДІ садівництва Лісостепу України; від 1992 – Мліїв. ін-т садівництва УААН; від 2006 – Ін-т помології УААН (від 2010 – НААНУ); від 2017 – сучасна назва. У структурі – 4 наук. відділи: генет. ресурсів і селекції плод. культур; генет. ресурсів та селекції ягід., малопоширених й горіхоплід. культур; захисту рослин та аналіт. вимірювань; інтелектуал. власності, маркетинг. дослідж. та економіки. В установі працюють 20 осіб, з них 2 д-ри та 6 канд. н. Основні напрями наук. досліджень: розроблення наук. ос­нов збереження та збільшення генет. різноманіття плод., ягід., горіхоплід. і малопоширених культур; пошук та ефективне використання біол. ресурсів цих культур шляхом селекції, інтродукції і біотехнології; формування генет. банку, поповнення і вивчення колекцій; удосконалення інтегров. системи захисту плод. i ягід. насаджень від шкідників та хвороб, селекція нових сортів для удосконалення існуючого пром. асортименту, розроблення технологій вирощування садив. матеріалу, вироб-ва і зберігання плодів та ягід. Співроб. установи проводять комплексне вивчення зразків генофонду, підтримання їх у живому стані, поповнення і поновлення за рахунок інтродукції сортів вітчизн. і зарубіж. селекції для збереження життє­здатності та генет. автентично­сті і використання як в селекц., наук., навч. програмах, так і в пром. садівництві. Генофонд культур станції станом на 2018 нараховує 2387 зразків, зокрема 1252 – яблуні, 64 – груші, 181 – сливи, 57 – вишні, 58 – черешні, 73 – абрикоса, 29 – персика, 52 – дерену, 104 – малини, 82 – аґрусу, 208 – смородини, 58 – порічки, 27 – калини, 75 – фундука, 67 – бузку. Селекціонерами установи виведено понад 200 сортів плод. і ягід. культур. Сорти яблуні мліїв. селекції Ренет Симиренка, Слава переможцям, Пепінка золотиста, Росавка та сливи Волошка одержали високі відзнаки міжнар. виставок, широко розповсюджені в Україні та за її межами. 2018 до Держ. реєстру рослин, придат. до поширення в Україні, внесено 65 мліїв. сортів, з них на 47 сортів одержано патенти. Нові сорти яблуні Мир, Пламенне, Городищенське, Мавка, груші Віра, Вдала, Зеленка Мліївська, сливи Кантата, Трудівниця Млієва, Окраса саду, вишні Жадана, смородини Алегро, Елегія, Симфонія, Орфей за продуктивністю переважали кращі зарубіжні аналоги, більш стійкі до хвороб, мають високу зимостійкість. На тер. дослід. станції – пам'ятка садово-парк. мист-ва місц. значення дендропарк (1972, 102 га). У різний час установу очолювали М. Артеменко (1966–91), І. Хоменко (1991–2004), М. Кучер (2004–16). Від 2017 дир. – В. Фільов.

Г. В. Панасенко


Покликання на статтю