Мова і міжкультурна комунікація — Енциклопедія Сучасної України

Мова і міжкультурна комунікація

«МО́ВА І МІЖКУЛЬТУ́РНА КОМУНІКА́ЦІЯ» – лінгвокультурологічний збірник наукових праць. Друк. орган Полтав. ун-ту економіки і торгівлі та Ін-ту укр. мови НАНУ. Виходить від 2017 у Полтаві раз на рік. Матеріали друкує укр. і рос. мовами; наклад 100 прим. Публікує статті з актуал. проблем лінгвістики, лінгвокультурології, комунікатив. прагматики, міжкультур. і міжмов. взаємодії. Рубрики: «Специфіка національних мов: структурний і комунікативний аспекти», «Лінгвокультурологічний аспект у дослідженні мови», «Дискурс. Лінгвістика тексту», «Культурологічний підхід до викладання мови». Гол. ред. – Н. Бобух (від 2017).

Н. І. Коливушка


Покликання на статтю