Мовознавство — Енциклопедія Сучасної України

Мовознавство

«МОВОЗНА́ВСТВО» – науково-теоретичний журнал з проблем лінгвістики. Засн. 1967 у Києві Ін-том мовознавства АН УРСР. 1994–2000 видавці – Ін-т мовознавства НАНУ та Ін-т укр. мови НАНУ, від 2001 – Ін-т мово­знавства НАНУ і Укр. мовно-інформ. фонд НАНУ. Виходить раз на два місяці накладом 650 прим. Висвітлює напрями сучас. мово­знавства, конкретні питання розвитку граматики і мовної стилістики, історії мови, теорії й методології, проблеми структури і функціонування укр., слов'ян., герман., роман. та ін. мов європ. культур. ареалу, мовної культури, проблеми заг. та порівнял.-істор. мово­знавства, соціолінгвістики. Публікує пам'ятки з наук. коментарями, уміщує рецензії та анотації найістотніших з наук. погляду нових вітчизн. і зарубіж. лінгвіст. видань. Гол. ред. – В. Скляренко (від 1997).

В. І. Чумак, О. І. Скопненко


Покликання на статтю