Мовознавчий вісник — Енциклопедія Сучасної України

Мовознавчий вісник

«МОВОЗНА́ВЧИЙ ВІ́СНИК» – збірник наукових праць. Засн. 2006 Черкас. ун-том. Виходить двічі на рік. Наклад 300 прим. Статті друкує укр., ін. слов’ян. та англ. мовами. Присвяч. проблемам фонетики, історії укр. літ. мови, лексикології, термінології, діалектології, ономастики, дериватології, граматики, когнітології, комунікатив. лінгвістики, лінгвістики тексту та лінгвостилістики, приклад. аспектів мово­знавства. Рубрики: «Теорія мови», «Філософія мови», «Проблеми номінації», «Лексична семантика», «Фразеологія», «Діалектологія», «Історія мови», «Слово­твір», «Граматична будова мови», «Комунікативна лінгвістика», «Лінгвокультурологія», «Етнолінгвістика», «Нейролінгвістика», «Лінгвосеміотика», «Концептуальний аналіз мови», «Лінгвостилістика», «Мовна норма», «Фонетика», «Термінологія», «Соціолінгвістика», «Лексикологія», «Когнітологія», «Лінгвістика тексту і теорія комунікації», «Прикладні аспекти мовознавства». Гол. ред. – Г. Мартинова (від 2006).

Т. В. Щербина

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
Т. В. Щербина . Мовознавчий вісник // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68176 (дата звернення: 28.09.2021)