Мовчанюк Володимир Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Мовчанюк Володимир Павлович

МОВЧАНЮ́К Володимир Павлович (12. 03. 1952, с. Чеснівка Хмільн. р-ну Вінн. обл.) – літературознавець, поет. Брат Г. Мовчанюка. Канд. філол. н. (1988). Чл. НСПУ (2012). Закін. Львів. ун-т (1977). Від 1985 працює у відділі шевченкознавства Ін-ту літ-ри НАНУ (Київ). Автор низки розвідок про філос.-поет. мислення Т. Шевченка, його оригін. картину світу, бачення людини як вмістилища духовно-етич. почувань добра, любові, краси, віри, екзистенц. потреби трансценденції до Бога. Важл. аспект наук. студій М. – сусп. резонансність і націєтворча місія Т. Шевченка («Задум і художня модель містерії “Великий льох”» // «Тези і мат. 30-ї наук. шевченків. конф.», Д., 1993; «Шевченко – Чубинський – гімн» // «СіЧ», 1998, № 8; «Шевченко як поет – творець української перспективи» // «Тарас Шевченко і європ. культура: Зб. пр. 33-ї наук. шевченків. конф.», К.; Чк., 2000; «Шевченкова ідея України і месіанська логіка “Книг буття українського народу” М. Костомарова» // «Шевченків світ», вип. 10, Чк., 2017). Світ. культур. і літ. контекст творчості укр. поета висвітлював у наук. і літ. періодиці, енциклопед. статтях про Й. Ауффенберґа, Ф. Бекона, Р. Бернза, Й.-В. Ґете, К.-Т. Кернера, А. Коцебу, М. Лютера, Ж.-Ж. Руссо, Сократа та ін., у публікаціях про дослідників Т. Шевченка в діаспорі та в зарубіж. літ-рах. Один з упорядників та авторів коментарів повного зібр. творів Т. Шевченка у 12-ти т. (1991, т. 3, незавершене; 2001–03, т. 1–3), «Листи до Тараса Шевченка» (К., 1993), наук. ред. темат. розділів «Шевченко і світова література», «Слов'янські літератури і Шевченко», «Міфологічні образи» у вид. «Шевченківська енциклопедія» в 6-ти т. (К., 2012–15) та автор низки статей у ній. Спроба худож. шевченкіани – поет. зб. «Дорогою до Шевченка» (В., 2010).

Пр.: Медитативна лірика Т. Г. Шевченка. К., 1993; Ґете і ранні поеми Шевченка // Всесвіт. 2001. № 11–12; Етичний чинник у творчій свідомості Шевченка // Мат. 34-ї наук. шевченків. конф.: У 2 кн. Кн. 1. Чк., 2003; Народнопісенний Дунай в поезії Тараса Шевченка // НТЕ. 2004. № 3; Філософсько-поетичний стиль медитації Шевченка «Дурні та гордії ми люди» // Шевченків світ. Вип. 1. Чк., 2008; Час // Теми і мотиви поезії Шевченка. К., 2008; Філософські, релігійні, етично-екзистенційні аспекти поезії Тараса Шевченка «Росли укупочці, зросли» // СіЧ. 2009. № 8; Сенсотвірна складова народнопісенного контексту поезії Шевченка «Ой чого ти почорніло…» // Шевченків світ. Вип. 2. Чк., 2009; Притчово-філософський сюжет поезії Т. Шевченка «У Бога за дверми лежала сокира» // СіЧ. 2011. № 9; Бернз і Шевченко // Всесвіт. 2012. № 5–6; Сугестивна магія поезії Шевченка // СіЧ. 2014. № 11.

Я. І. Кравець


Покликання на статтю