Моделювання та інформаційні технології — Енциклопедія Сучасної України

Моделювання та інформаційні технології

«МОДЕЛЮВА́ННЯ ТА ІНФОРМАЦІ́ЙНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ» – збірник наукових праць. Виходить від 1999 у Києві 4 рази на рік накладом 300 прим. Засн. і видавець – Ін-т проблем моделювання в енергетиці НАНУ. Висвітлює нові аспекти моделювання складних тех. систем, теор. питання електротехніки, інформатики, алгоритми розв'язку задач автоматизації технол. процесів, способи побудови обчислюв. пристроїв та систем, захисту інформації в обчислюв. системах і мережах, задачі діагностики. Матеріали вміщує укр., рос. та англ. мовами. Розповсюджується в Україні, РФ та Польщі. Гол. ред.: В. Євдокимов (1999–2016), В. Мохор (від 2016).

О. В. Корнейко


Покликання на статтю