Мойсей Антоній Аркадійович — Енциклопедія Сучасної України

Мойсей Антоній Аркадійович

МОЙСЕ́Й Антоній Аркадійович (04. 04. 1981, с. Тарасівці Новоселиц. р-ну Чернів. обл.) – історик. Д-р істор. н. (2011), проф. (2016). Закін. Чернів. ун-т (2003), де й працював: 2011–12 – заст. декана з міжнар. відносин ф-ту історії, політології та міжнар. відносин; від 2013 – зав. каф. сусп. наук та українознавства Буковин. мед. ун-ту (Чернівці). Наук. дослідження: заг. етнологія, історіографія етнології, взаємовпливи у сфері традиц. культури укр. та сх.-ро­­ман. насел. Буковини, процеси етнокультур. ідентичності в прикордон. регіонах.

Пр.: Сіміон Флоря Маріан – етнограф Буковини. 2003; Традиційна культура населення Буковини у працях румунсь­ких дослідників 2-ї половини ХІХ – початку ХХ ст. 2005; Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. 2010; Українознавство в системі вищої медичної освіти. 2015 (спів­авт.); Історія української культури: Навч. посіб. 2016 (спів­авт.); усі – Чернівці.

Г. К. Кожолянко


Покликання на статтю