Мокан Григорій Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Мокан Григорій Семенович

МО́КАН Григорій Семенович (21. 02. 1899, с. Байрамча, нині Микола­ївка-Новоросійська Сарат. р-ну Одес. обл. – 23. 12. 1989, Севастополь) – вчений-селекціонер. Ленін. премія (1960). Держ. нагороди СРСР. Закін. Уман. уч-ще землеробства і садівництва (нині Черкас. обл., 1920). Працював агрономом. Від 1934 – на Ялтушків. дослідно-селекц. станції ВНДІ цукр. буряків (Вінн. обл.): 1962–72 – зав. відділу селекції та насінництва цукр. буряків, від 1972 – ст. н. с.-консультант. Автор і спів­авт. 5-ти сортів багатонасін. й 10-ти сортів однонасін. цукр. буряків, зокрема Ялтушківський однонасінний. Виведення сортів однонасін. цукр. буряків стало вагомим внеском в теорію та практику буряківництва, що дало змогу перейти на новий механіз. спосіб вирощування цієї культури.

Пр.: Два опыта по изучению цветушности растений сахарной свеклы // Науч. зап. по сахар. промышленности. 1939. № 3–4; Селекция на повышение урожайности и улучшения качества односемянной сахарной свеклы на Ялтушковском селекционном пункте // Резер­­вы урожайности и улучшения качества сахар. свеклы. К., 1964; Устойчивость Ялтушковских сортов сахарной свеклы к грибным болезням // Новые приемы и методы борьбы с болезнями сахар. свеклы. К., 1969; О цветушности односемянной сахарной свеклы // Селекция, агротехника и защита односемян. сахар. свеклы от вредителей и болезней. К., 1977.

Літ.: Роїк М. В., Красовський Г. С. Його покликання – творчість // Зап. Ял­­тушків. дослідно-селекц. станції. К., 1998; Илье­вич С. В. Г. С. Мокан – талантливый селек­­ционер // Люди, события, факты. К., 2007.

М. В. Роїк


Покликання на статтю