Морського флоту України Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут — Енциклопедія Сучасної України

Морського флоту України Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут

МОРСЬКО́ГО ФЛО́ТУ УКРАЇ́НИ Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут (УкрНДІМФ) – провідний комплексний науковий центр морського транспорту України. Підпорядк. Мін-ву інфраструктури України. Засн. 1947 в Одесі як Центр. ПКБ № 3 (ЦПКБ-3) з метою відновлення зруйнов. війною мор. транспорт. госп-ва і введення в експлуатацію пошкодж. суден у Пд. басейні СРСР. Від 1965 – Чорномор. ЦПКБ, що займалося вдосконаленням орг-ції і технології мор. перевезень, вантаж. робіт, тех. експлуатації, обслуговування і ремонту флоту; проектуванням суден служб.-допоміж. флоту, прогулянк. катерів, плавучих доків; розробленням заходів щодо запобігання забрудненню мор. середовища. Від 1987 – Пд. НДПКІ мор. флоту з дослід. вироб-вом, тематика робіт якого охоплювала весь спектр наук.-тех. забезпечення мор. підпр-в Пд. басейну країни. Від 1999 – УкрНДІМФ – галуз. наук. орг-ція, що виконувала комплексні наук.-тех. розробки з метою інновац. розвитку підпр-в мор. транспорту України, вдосконалювала держ. упр. галуззю, розробляла нормат.-правову базу нац. мор. транс­порт. комплексу України. Від 2008 – держ. підпр-во «УкрНДІМФ». Із залученням провід. фахівців мор. галузі Ін-т розробляє комплекти документів, що регламентують екон. аспекти реалізації Закону України «Про морські порти України» (2012); документацію щодо модернізації та переобладнання мор. суден; робочу технол. документацію із здійснення перевантажув. процесів, обслуговування судн., берег., порт. устаткування; правила охорони праці, пожеж. безпеки, тех. експлуатації перевантажув. обладнання; нормат. документи щодо орг-ції системи упр. кадровим складом, нормування часу роботи працівників підпр-в мор. галузі; обґрунтування умов транспортування небезпеч. вантажів усіма видами транспорту, їхнє зберігання в мор. портах, на перевантажув. комплексах з урахуванням вимог екол. і техноген. безпеки; системи упр. пожеж., екол. безпекою на суднах (запобігання скиданню із суден забруднюв. речовин, проведення операцій заміни ізольов. баласту); плани ліквідації розливів нафти, налив. вантажів, аварій. ситуацій, аварій для мор. портів, перевантажув. комплексів усіх форм власності тощо. При УкрНДІМФ функціонує НВЦ «Зварювання», що відновлює широку номенклатуру деталей судн. енергет. установок, використовуючи сучасні технології. Тех. можливості Центру дозволяють відновлювати деталі вагою до 3 т: типу вал – діаметром до 400 мм, довж. до 3000 мм; типу диск – до 1200 і 1000 мм відповідно. Фахівцями Ін-ту розроблено понад 300 нормат. правових і тех. документів з безпеки судноплавства, охорони праці, орг-ції діяльності флоту, портів, судноремонт. підпр-в (Кодекс торг. мореплавства України, Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів», Програма наук.-тех. забезпечення галузі мор. і річк. транспорту на 2006–10 рр. тощо); більше 500 тех. умов і технол. інструкцій на судноремонтні роботи; проектну документацію, за якою здійснюють мор. транс­­портування понад 600 од. супервеликовагових і понадгабарит. вантажів; конструктор. документацію більше 350 типів засобів механізації і техоснастки судн., судноремонт. і порт. перевантажув. робіт (на вироб. базі УкрНДІМФ виготовлено понад 1500 од. грейферів і вантажозахоп. пристроїв); більше 150 комплектів документів з екол. безпеки підпр-в мор. транспорту та десятки проектів спец. природоохорон. обладнання і плавучих засобів (нафтосміттєзбиральники, зачисні станції тощо). Серед відомих співроб. Ін-ту – О. Лапкін. Перший дир. – О. Меньшиков (1947–65), від 2012 – С. Савінков.

М. І. Романенко


Покликання на статтю