Морфографія — Енциклопедія Сучасної України

Морфографія

МОРФОГРА́ФІЯ – розділ геоморфології, що вивчає зовнішні риси рельєфу земної поверхні (абсолютні й відносні висоти, густоту і глибину розчленування, просторове розміщення та поєднання окремих форм, напрямки простягання лінійних елементів рельєфу) та систематизує їх за зовнішніми ознаками. У результаті морфолог. аналізу укладають морфограф. картосхеми, виділяють морфограф. типи рельєфу, орограф. елементи, морфолог. грані земної поверхні, що дають уявлення про статистику рельєфу. Морфограф. (описову) характеристику часто доповнюють морфометр. показниками, що використовують під час обґрунтування трас трубопроводів, автомоб. та залізнич. доріг, оцінювання ступеня прохідності місцевості, придатності рельєфу і земель для с. госп-ва, розміщення поселень, об'єктів пром-сті. В Україні дослідж. у галузі М. виконують у Географії Інституті НАНУ (М. Волков, В. Палієнко, В. Чернін), Харківському національному університеті ім. В. Каразіна (С. Костриков, І. Черваньов), Львівському національному університеті ім. І. Франка (Ю. Андрейчук, П. Горішний, І. Ковальчук, Я. Кравчук, А. Михнович, О. Пилипович) та ін. установах. У цих дослідж. широко використовують геоінформ. технології та потенціал програм. забезпечення ArcGIS, MapInfo.

І. П. Ковальчук


Покликання на статтю