Морфологія людини — Енциклопедія Сучасної України

Морфологія людини

МОРФОЛО́ГІЯ ЛЮДИ́НИ – вчення про будову людського тіла у зв'язку з його розвитком і життєдіяльністю. У морфології виокремлюють анатомію (див. Анатомія тварин і людини), ембріологію (див. Ембріологія тварин і людини), цитологію (див. Клінічна біологія) та гістологію. Крім того, до М. л. зараховують антропологію. Наприкінці 20 ст. великий розвиток отримала вікова морфологія, особливо у зв'язку з акселерацією та збільшенням тривалості життя населення. Дані морфології аналізують у тісному зв'язку з генет., біохім. та фізіол. характеристиками людини, з наслідками впливу факторів зовн. середовища на морфотип людини. Результати морфол. дослідж. широко використовують в медицині клінічній, ергономіці та ін. сферах люд. діяльності.

Ю. Б. Чайковський


Покликання на статтю