Москалик Ярослав — Енциклопедія Сучасної України

Москалик Ярослав

МОСКА́ЛИК Ярослав (07. 12. 1960, м. Члухів, нині Помор. воєводства, Польща) – історик Церкви, церковний діяч УГКЦ. Д-р габіліт. (2001), проф. (2012). Народився у сім'ї укр. переселенців, депортов. під час акції «Вісла» 1947 із с. Горішня Бережниця (Ряшів., нині Підкарп. воєводства). Закін. Люблін. катол. ун-т (1984). Рукопоклад. на священика 1985. Відтоді душпастирював. 1991 здобув докторат із богослов'я у Люблін. катол. ун-ті за працю «Organiczno-pneumatologiczna koncepcja Koś­cioła u Metropolity Andrzeja Szep­tyckiego» (укр. мовою – «Концепція Церкви митрополита Андрея Шептицького», Л., 1997), у 2001 отримав доктор. габілітацію за працю «Teologia Kościoła kato­lic­kiej metropolii kijowskiej w końcu wieku XVI i w wieku XVII». 1995–2002 – викл. богослов'я Львів. богослов. академії; від 2002 – викл. і наук. дослідник Познан. ун-ту (Польща); водночас 2002–05 – душпастир укр. катол. діаспори у Берліні; 2008–12 – н. с. Яґеллон. ун-ту в Кракові, чл. Укр. богослов.-наук. т-ва. Наук. дослідження: істор.-богослов. значимість Берестей. унії 1596, богослов. ідея діалогу, екуменічна дійсність та майбутнє об'єднан­ня сучас. християнства, тотожність сх. католиків київ. традиції у Польщі.

Пр.: Ikoniczna rzeczywistość osoby i Kościoła. Poznań, 2007 (укр. мовою – Л., 2008); Bóg dialogu. Poznań, 2009; Kościół dialogu. Poznań, 2011; Własna tożsamość Kościoła. Wybrane elementy katolickiej eklezjologii wschodniej. Poz­nań, 2013; Nieprzemijająca tożsamość chrześcijańskiej wiary. Poznań, 2015; War­tość chrześcijańskiej aporetyki // Teologia w Polsce. 2017. № 11; Benedykt XVI oraz jego dialog z prawosławiem rosyjskim // Studia Oecumenica. 2018. № 18; Od wiary do ekumenii. Poznań, 2018 (укр. мовою – Л., 2019).

В. Ю. Макар


Покликання на статтю