Мостовський Анджей — Енциклопедія Сучасної України

Мостовський Анджей

МОСТО́ВСЬКИЙ Анджей (Mostowski Andrzej; 01. 11. 1913, Львів – 22. 08. 1975, м. Ванкувер, Канада) – польський математик. Дійс. чл. Польс. АН (1963). Держ. нагорода Польщі 2-го (1952) та 1-го (1966) ступ. Закін. Варшав. ун-т (1936; зі ступ. магістра філософії). Стажувався у Відні (1936–37) та Цюриху (Швейцарія; 1937–38). У 1939 отримав ступ. д-ра математики за працю «Onie zależności definicji skończoności w systemi logik»; 1945 габілітувався в Яґеллон. ун-ті у Кракові на підставі праці «Axiom of choice for finitesets». Працював у довоєн. час у Держ. ін-ті метеорології (Варшава); у травні–грудні 1945 – ад'юнкт Шльон. політехніки; 1945–47 – заст. проф., 1947–51 – надзвичай. проф., 1951–75 – звичай. проф., 1952–68 – зав. каф. алгебри, 1970–75 – зав. каф. основ математики, одночасно 1950–51 – декан матем.-природн. ф-ту, 1966–75 – віце-ректор Ін-ту математики Варшав. ун-ту; за сумісн. 1949–70 – зав. відділу основ математики Ін-ту математики Польс. АН. Наук. дослідження: матем. логіка, основи математики, тео­рія множин, теорія рекурсій, тео­рія моделей, теорія доведень (проблема нерозв'язності).

Пр.: Über die Unabhängigkeit des Woh­lordnungssatzes von Ordnungsprinzip // Fundamenta Mathematicae. 1939. Vol. 32, № 1; Un théorème sur les nombres cos 2πk/n // Colloquium Mathematicae. 1948. Vol. 1, № 3; Sentences Undecidable in Formalized Arithmetic: An Exposition of the Theory of Kurt Godel. Amsterdam, 1952; On a problem of W. Kinna and K. Wagner // Colloquium Mathematicae. 1958. Vol. 6, № 1; Axiomatizability of some many va­lued predicate calculi // Fundamenta Ma­­the­maticae. 1961. Vol. 50, № 2; Cons­truc­tible Sets with Applications. Amster­dam, 1969.

Літ.: A. Grzegorczyk, W. Marek. Zarys dorobku naukowego Andrzeja Mostows­kiego // Wiadom. Mat. 1979. Т. 22; S. Kra­jewski, M. Srebrny. Ożyciu idziałalności Andrzeja Mostowskiego // Там само; R. Duda. Matematycy XIX і XX wieku, zwią­zani z Polską. Wrocław, 2012.

Я. Г. Притула

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю