Мосякін Сергій Леонідович — Енциклопедія Сучасної України

Мосякін Сергій Леонідович

МОСЯ́КІН Сергій Леонідович (30. 11. 1961, Київ) – біолог. Д-р біол. н. (2004), проф. (2006), чл.-кор. НАНУ (2012). Закін. Київ. пед. ін-т (1983). Відтоді – в Ін-ті ботаніки НАНУ (Київ): від 1991 – зав. відділу систематики та флористики судин. рослин, від 2008 – дир. Наук. дослідження: еволюц. систематика, географія та філогенія судин. рослин, ботан. номенклатура, істор. біогеографія, регіон. і порівнял. флористика, збереження фіторізноманіття, екологія, еволюц. паліноморфологія, палеоботаніка та палеоекологія, екол. освіта. Здійснив ґрунт. таксоном. і номенклатурні опрацювання представників родин лободові (Chenopodi­aceae), амарантові (Amarantha­ceae), споришеві (Polygonaceae), розоцвіті (Rosaceae), складноцві­ті (Asteraceae) для флор Європи, Пн. Америки, Азії; розробив реконструкцію формування рослин. покриву України від часів пізнього плейстоцену та голоцену на основі палеоботан., палеогеогр. та палеоекол. свідчень; обґрунтував міграц. концепцію походження судин. рослин Антарктики у пізньому плейстоцені – голоцені; запропонував теор. розробки з питань філогенет. систематики, флористики, істор. біогео­графії; оригін. концепцію доместикації рослин на основі аналізу їхніх еволюц. та екол. життєвих стратегій; прагмат. системи покритонасін. і судин. спорових рослин на еволюц.-філогенет. основі. Гол. ред. вид. «Український ботанічний журнал» (від 2009). Президент Укр. ботан. т-ва (від 2011).

Пр.: Вікаріантна та дисперсалістська парадигми у розвитку глобальної історичної фітогеографії // Чорномор. ботан. журн. 2005. Т. 1, № 1; Жизненные стратегии диких предков культурных растений как предпосылки доместикации // Ботаника и микология: соврем. горизон­ты. Памяти акад. А. М. Гродзинского (1926–1988). К., 2007; Origins of native vascular plants of Antarctica: comments from a historical phytogeography view­point // Cytology and Genetics. 2007. Vol. 41, № 5 (спів­авт.); Вид и видообразование у растений: фитоэйдологические взгляды М. В. Клокова и современность. К., 2008; Родини і порядки квіткових рослин флори України: прагматична класифікація та положення у філогенетичній системі // УБОЖ. 2013. Т. 70, № 3; Kali versus Salsola: the instructive story of a questionable nomenclatural resurrec­tion // Israel J. plant sciences. 2017. Vol. 64 (спів­авт.); Notes on taxonomy and nomenclature of Chenopodium ace­rifolium and C. betaceum (C. strictum auct.) (Chenopodiaceae) // Phytotaxa. 2017. Vol. 324, № 2; Anemonastrum tenuicaule and A. antucense (Ranunculaceae), new combinations for a New Zealand endemic species and its South American relative // PhytoKeys. 2018. Vol. 99 (спів­авт.).

Г. М. Музичук


Покликання на статтю