Мороз Павло Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Мороз Павло Антонович

МОРО́З Павло Антонович (15. 04. 1938, с. Вільховатка Кобеляц. р-ну Полтав. обл. – 25. 04. 2016, Київ) – біолог. Д-р біол. н. (1995), проф. (2005). Премія ім. Л. Симиренка НАНУ (1992). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1961). Відтоді працював у Нац. ботан. саду НАНУ (Київ): 1972–83 і 1994–2006 – заст. дир. з наук. роботи, водночас від 1983 – зав. відділу акліматизації плод. рослин, 2006–15 – гол. н. с. Наук. дослідження: теор. засади післядії рослин у культурфітоценозах. Установив, що алелопат. післядія поперед. культур на наступні є складовою частиною взаємозв'язків рослин і відбувається внаслідок накопичення в ґрунті продуктів їхньої життєдіяльності. З'ясував причини ґрунтовтоми в плод. садах. Запропонував концепцію екологізації садівництва шляхом збільшення біол. різноманітності садових екосистем.

Пр.: Аллелопатия в плодовых садах. К., 1990; Экологические функции продуктов жизнедеятельности эдификато­ров садовых фитоценозов // Вопр. эко­логии и охраны природы в лесостеп. и степ. зонах. Самара, 1996; Актинідія (сорти, вирощування, розмноження). К., 2002 (спів­авт.); Культурная флора России. Актинидия. Лимонник. Москва, 2007 (спів­авт.).

Літ.: Черевченко Т. М. та ін. Павло Антонович Мороз – непересічний вчений, організатор і наставник // Інтро­дукція рослин. 2016. № 2.

Н. В. Чувікіна


Покликання на статтю