Міфологія і фольклор — Енциклопедія Сучасної України

Міфологія і фольклор

«МІФОЛО́ГІЯ І ФОЛЬКЛО́Р» – загальноукраїнський науково-освітній журнал. Засн. 2008 Львів. ун-том і Укр. т-вом дослідників фольклору та міфології, яким і видається. Виходить щоквартально. Наклад 300 прим. Є фаховим фольклорист.-філол. гуманітар. вид., статті та матеріали якого відображають широку етнокультурну проблематику, що стосується: історії фольклористики та вивчення автент. фольк­лор. текстів; літературозн. дослідж. про фольклоризм та міфологізм у худож. літ-рі; проблем лінгвіст. діапазону мова–міф–фольклор; маловідомі наук. праці з міфології та фольклору, фольк­лорні матеріали із істор.-етногр. регіонів України, записи нових або маловідомих фольклорно-міфол. явищ, рецензії та відгуки на книги фольклорист. і міфол. проблематики, огляди наук. видань відповід. темат. профілю. Серед рубрик – «Казкознавство», «Історія і теорія фольклору», «Історіографія фольклору», «Фольк­лор народів світу. Компаративістика», «Інтерпретація фольклорного тексту», «Міфопоетика художнього твору», «Аспекти міфу і народна міфологія», «Ритуал і фольклор», «Переклад фольклорного тексту», «Література і фольк­лор», «Проблеми фольклоризму», «Мова–Міф–Фольклор», «Міф і сакральне мистецтво», «Франкіана». Окрім статейних, у журналі майже в кожному номері наявні додатк. рубрики: «З поля фольклору й етнографії», «З фольклорної лабораторії», «Публікації», «Матеріали», «Мемуаристика», «Рецензії та відгуки», «Огляди наукових видань», «Хроніка подій», «In memoriam», «Нові книги». Гол. ред. – Я. Гарасим (від 2011).

Літ.: Хібеба Н. У полоні міфології та фольклору // Діалектол. студії. Вип. 8. Л., 2009; Пастух Н. Нове авторитетне видання дослідників міфології та фольк­лору // Народозн. зошити. 2012. № 2.

І. В. Гунчик


Покликання на статтю