Мітюков Олександр Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Мітюков Олександр Георгійович

МІТЮКО́В Олександр Георгійович (20. 04. 1923, с. Подболотьє, нині Вологод. обл., РФ – 22. 07. 2011, Київ) – історик, архівіст. Чоловік В. Юзвенко, батько І. Мітюкова. Канд. істор. н. (1964). Засл. пра­цівник культури УРСР (1983). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Навч. в Архангел. пед. уч-щі (РФ, 1938–41), Ленінгр. артилер. уч-щі (ни­ні С.-Петербург, 1941), закін. Київ. пед. ін-т (1952). Працював у Київ. індустр. технікумі труд. резервів (1945–52); перебував на парт. роботі (1952–69); у 1969–88 – нач. Гол. архів. упр. при РМ УРСР; від 1989 – ст. н. с. Ін-ту архівознавства НБУВ (Київ). Зробив знач. внесок у розбудову та реформування архів. галузі України, зберігання архів. документів, розвиток видавн. діяльності архівів, поглиблення співпраці з академ. установами, вихід укр. архівістів на міжнар. арену. Як чл. гол. редколегій 26-том. «Історії міст і сіл Української РСР» (1968–83) і 10-том. «Історії Української РСР» (1977–85; обидві – Київ) сприяв участі архівістів у підготовці цих фундам. видань. Наук. дослідження: історія робітн. класу України, тео­рія архівознавства, історія та методика архів. справи. Чл. Комісії в справах УРСР при ЮНЕСКО, учасник 7–11-го Міжнар. конгресів архівів. Гол. ред. наук.-інформ. бюлетеня «Архіви України» (1971–88).

Пр.: Рабочий класс Украины в борьбе за развитие промышленности (1956–1961). К., 1965; Джерельна база «Історії міст і сіл Української РСР» // Арх. України. 1972. № 4; Радянське архівне будівництво на Україні (1917–1973). К., 1975; XXI Міжнародна конференція «Круглого столу архівів» // Арх. України. 1983. № 2; Делегація радянських архівістів у Індії // Там само. 1986. № 3.

Літ.: Олександр Мітюков: Бібліогр. покажч.: До 80-річчя від дня народж. К., 2002; Збірник на пошану О. Г. Мітюкова. К., 2007; Пам'яті Олександра Георгійовича Мітюкова // Арх. України. 2011. № 4.

І. Б. Матяш


Покликання на статтю