Молода громада — Енциклопедія Сучасної України

Молода громада

«МОЛОДА́ ГРОМА́ДА» – журнал. Виходив 1922 раз на 2 тижні в м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.); усього – 17 чисел. Видавець і ред. – С. Ткачук. Засн. для ознайомлення укр. молоді з новими літ. течіями, поширення освіти й обговорення проблем політ. та фіз. виховання молоді, інформування щодо питань шкільництва й кооперації, міжнар. подій тощо. Різножанр. публікації на ці теми орієнтували молодь на визначення її ролі й місця у громад.-політ. житті краю, сприяли формуванню нац.-визв. поглядів. Серед найбільш резонансних – ст. «Інтелігентна українсько-галицька молодь під сучасну хвилю» М. Карпенюка, «Страчений час» і «Дещо про відношення старшого громадянства до молоді» А. Чай­ківського, цикл публікацій «Виховання нації і її культурні потреби». Рубрики: «Зі світа», «З краю», «Оповістки», «Ріжні вісти». Під назвою «Українські справи» друкували відомості про громад. укр. орг-ції в еміграції. Чільне місце в журналі займали матеріали про життя студентів і студент. орг-цій, зокрема укр. студентів-емігрантів (хроніки студент. з'їздів, виклади статутів, інструкцій тощо), а також бібліографія, інформація про новинки книжк. і період. видань. З метою пожвавлення парт. життя у Галичині, насамперед радикал. партії, в часописі надруковано низку публікацій на політ. теми, серед яких цикл статей «Сучасне положення і радикальна партія» О. Єзупольця. Журнал постійно зазнавав цензур. утисків, наслідком яких були конфіскація і вид. другим накладом чисел 1, 2, 13, 15 і 16. Припинив вихід через відсутність коштів і постійні перешкоди з боку польс. влади.

Літ.: Карпинський М. Молода громада // Книжка: Вісн. укр. книжк. руху. 1922. Ч. 4/7; Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90.

М. В. Галушко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
М. В. Галушко . Молода громада // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69007 (дата звернення: 24.10.2021)