Молоде життя — Енциклопедія Сучасної України

Молоде життя

«МОЛОДЕ́ ЖИТТЯ́» – ілюстрований журнал «Пласту». Виходив як місячник у Львові (1921–30), Мюнхені (Німеччина, 1946–50), Детройті (США, 1950–59), як двомісячник, згодом – квартальник у Празі (1931–33); всього – 145 чисел. Уміщував публікації нац.-патріот. та військ.-вихов. спрямування, пропагував необхідність продовження боротьби за побудову незалеж. Української Держави, культивував серед молоді лицарство, солідарність, спонукав до розвитку духов. здібностей та навиків практ. життя, сумлін. виконання своїх обов'язків («мораль порядку»). Статті різножанрові – про методи формування характеру, фіз. підготовку, історію розвитку скаут. руху в різних країнах світу, зокрема передрук газет. матеріалів із зарубіж. преси, тощо. У зв'язку із забороною польс. урядом укр. «Пласту», журнал від 1931 видавав Союз укр. пластунів-емігрантів у Празі (вийшло лише 6 чисел). Ідеологія вид. залишилася незмінною, однак змінився геогр. ареал: більшість публікацій присвяч. діяльності осередків «Пласту» на Закарпатті та в еміграції – як у європ. країнах, так і на амер. континенті. Після 2-ї світ. вій­ни «М. ж.» відновило вихід у Мюнхені: спадкоємність традицій 1921–33 задекларовано в редакц. статті, ред. у журналі не вказаний, лише ліценціат – А. Фіґоль, що був автором програм. статей. З огляду на мас. еміграцію українців за океан та фінанс. скруту вид. перенесене до США, його розповсюджували також на тер. Канади та Німеччини, деякі матеріали друкували англ. мовою. Упродовж еміграц. періоду журнал формував нац. молодіжну спільноту в умовах чужомов. середовища, наголошував на потребі єдності, застерігав перед небезпекою поділу за територ., класовою чи віросповід. приналежністю, поєднував істор. традиції з модер. тенденціями міжнар. скаут. руху тощо. Друкував спогади про заснування та перші роки діяльності «Пласту», численні публікації про істор. пам'ятки України (поміж якими вміщував афоризми й заклики), некрологи чл. орг-ції. Серед авторів – Михайло Вірлиній (М. Бажанський), П. Богацький, Й. Гірняк, М. Добрянський-Демкович, П. Зленко, Б.-Ю. Крав­ців, Є. Кульчицький-Ґут, Ю. Ста­росольський, Л. Храплива-Щур, В. Янів, численні матеріали підписані псевд. та криптонімами. Публікував художні твори, зокрема Катрі Гриневичевої, П. Карманського, І. Наріжної, Олега Ольжича, Леоніда Полтави, О. Стефановича, перекладні тексти, а також статті й художні твори авторів-початківців, рекламував пласт. вид. («Вогні», «Ватра», «Голос Пластуна», «Життя», «Пластовий шлях», «Пластун–Скаут», «Скоб», «Юнацький зрив» тощо, книги вид-ва «М. ж.», пласт. бюлетені). Рубрики: «З Пластової хроніки», «Вісти з В. Пл. Ради», «З нашого життя», «З життя СУПЕ», «З Пластового життя», «З життя Пласту на еміграції», «Пластуни у світі», «Спорт і тіловиховання», «Гарт і здоров'я», «Шахи й спорт», «З мандрівок по рідному краю», «З широкого світу», «З природи і техніки», «Рецензії», «З книжок і журналів», «Всячина» тощо; від 1950 – «Сторінка Приятеля Пласту», «Сеніорська сторінка», «Старшо-пластунська сторінка», «Новацька й юнацька сторінка», «Господарська сторінка і різне»; від 1953 – розділи для 3-х різних вікових категорій: «Молоде життя», «Готуйсь» та «Краса і сила». Від 1948 виходив додаток «Поради Старого Вовка». «М. ж.» ілюстров. світлинами з різноманіт. акцій, портретами, рисунками, серед яких – зразки однострою, автор логотипа журналу – Р. Лісовський. Ред.: С. Тисовський (1921–23), В. Кузьмович (1923–25), С. Гайдучок (1925–26), Б.-Ю. Кравців (1926–28, 1954–59), П.-М. Ісаїв (1928–29), А. Сербин (1930), М. Бажанський (1931), О.-І. Бочковський (1932–33), А. Фіґоль (1946–50), редколегія (1950–53).

Літ.: Наріжний С. Українська еміґрація: Культурна праця української еміґрації між двома світовими вій­нами. Ч. 1. Прага, 1942; Бачинський Л. Пластова бібліографія: Пластові видання в Карпатській Україні й Чехії 1923–1938. Клівленд, 1959; Малицький О. Періодичні і серійні видання українського пласту. Калґарі, 2002; Савка М. Українська еміграційна преса у Чехословацькій Республіці (20–30-ті рр. ХХ ст.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2002; Українські часописи Львова 1848–1939 рр. Т. 3, кн. 1. Л., 2003; Витвицька Ю. Тематична палітра журналу українського Пласту «Молоде життя» на еміграції (1931–1959 рр.) // Зб. пр. НДІ пресознавства. Л., 2016. Вип. 6.

М. М. Комариця


Покликання на статтю