Молодий українець — Енциклопедія Сучасної України

Молодий українець

«МОЛОДИ́Й УКРАЇ́НЕЦЬ» – журнал. Орган Спілки української молоді (СУМ) у Харбіні (Китай). Виходив неперіодично у 1-й пол. 1930-х рр., друкований на машинці накладом не більше 50 прим., до 1932 – нелегально. Відомо про два випуски, опубл. з ініціативи Ф. Богдана друкар. способом. 1-й вип. вийшов у вересні 1935 (обсяг – 14 сторінок, наклад – 400 прим.) рос. мовою з метою поширення його серед русифіков. молоді укр. походження. Вміщував матеріали на різні теми – інформацію про з'єднання двох місц. спілок укр. молоді, хроніку життя СУМ, рубрику «Наші завдання», ст. «Молодь на Великій Україні під комуністичною владою» Г. Северенюка, «Сепаратизм и Великая Россия» Р. Бариловича полеміч. характеру. 2-й вип. опубл. у березні 1936 обсягом 18 сторінок. Містив вірші «Молитва» та «Сонет» невідомого автора, розвідку «Наші завдання», написану під впливом доповіді «Що ж нам робити» д-ра М. Мілька, статті про необхідність розвитку укр. спорту – «Під чужим прапором» та «В здоровому тілі здорова душа» В. Яковенка, про проблеми виховання місц. укр. молоді – «Батьки і діти» Д. Барченка й «До питання української молоді» П. Яхна, про становище в СРСР – «На життя і смерть» Я. Оршана (О. Чемеринського), відомості про склад та хроніку з життя СУМ – «Дещо про наших членів» В. Глоби, спогади втікачів з СРСР – «Совітський рай і буржуазне пекло» К. Сулими та «Життя в концентраційних таборах», підпис. псевд. Невмирака, а також повідомлення «Жіночій відділ УНК» та «Свято Крут». Дата виходу і зміст наступ. випусків невідомі. Журнал розповсюджували серед членів СУМ, їхніх друзів та укр. молодіж. орг-цій за кордоном.

В. А. Чорномаз

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
В. А. Чорномаз . Молодий українець // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69029 (дата звернення: 22.10.2021)