Молчанов Євген Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Молчанов Євген Федорович

МОЛЧА́НОВ Євген Федорович (24. 02. 1934, с. Роменське, нині Кіров. обл., РФ) – агроеколог. Д-р с.-г. н. (1986). Медалі ВДНГ СРСР. Закін. Кіров. с.-г. ін-т (1959). Відтоді працював гол. агрономом Кільмез. р-ну Кіров. обл.; від 1960 – ґрунтознавець Крим. ґрунт. партії експедиції Укр. НДІ ґрунто­знавства (Харків); 1964–2000 – у Нікіт. ботан. саду (нині АР Крим): від 1968 – вчений секр., від 1971 – заст. дир. з наук. роботи, 1979–98 – дир., водночас 1974–2000 – зав. відділу охорони природи (заповідник «Мис Мартьян» побл. м. Ялта, АР Крим). Наук. дослідження: розроблення біол. основ оптимізації та рац. використання природ. середовища, розвиток кореневих систем плодових культур на карбонат. ґрунтах Криму, особливості формування та агрохім. характеристики карбонат. ґрунтів передгір. зони. Під кер-вом М. проводили дослідж. з вивчення та охорони природ. комплексів, значну увагу приділяючи охороні ялівцевих лісів Криму, класифікації та вдосконаленню мережі заповід. тер. Криму, охороні рідкіс. компонентів біоти, унікал. природ. комплексів та екосистем.

Пр.: Перспективы использования кар­бонатных почв в плодоводстве в связи с хлорозом // Науч. основы рац. использования почв Север. Кавказа и пути по­­вышения их плодородия. Нальчик, 1971; Основы рационального использования почвенно-климатических условий в зем­леделии. Москва, 1972; Почвы заповедника «Мыс Мартьян» // Тр. Никит. ботан. сада. Ялта, 1976. Т. 70 (спів­авт.); Методические указания к популяционно-количественному и эколого-биоло­гичес­кому изучению редких, исчезающих и эндемичных растений Крыма. Ялта, 1978 (спів­авт.); Техногенное загрязнение атмосферы как экологический фактор в условиях Южного берега Крыма // Тр. Никит. ботан. сада. Ялта, 1980. Т. 81 (спів­авт.); Методические рекомендации по проведению экскурсий в заповеднике «Мыс Мартьян» // Никит. ботан. сад. Ялта, 1982 (спів­авт.); Государствен­ный заповедник «Мыс Мартьян». Ялта, 1984; К., 1985 (спів­авт.); Биолого-эко­логические основы плодоводства на кар­бонатных почвах (на примере Крыма). Ереван, 1986; Биоэкологические основы использования карбонатных почв в садоводстве. Москва, 1986; Влияние загрязнения моря на содержание поли­­валентных металлов у массовых видов водорослей-макрофитов Черного моря // Влияние антропоген. изменений окружающей среды на назем. и мор. эко­системы Крыма: Сб. науч. тр. Ялта, 1988 (спів­авт.); Высокоможжевеловые леса Крыма и проблемы их охраны // Гос. Никит. ботан. сад. Москва, 1993 (спів­авт.).

Літ.: Маслов И. И., Саркина И. С., Крайнюк Е. С. Молчанов Евгений Федорович (К 80-летнему юбилею) // Науч. зап. природ. заповедника «Мыс Мартьян». Ялта, 2014. Вып. 5.

В. Я. Цимбалюк


Покликання на статтю