Монолатій Іван Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Монолатій Іван Сергійович

МОНОЛА́ТІЙ Іван Сергійович (20. 12. 1976, м. Коломия Івано-Фр. обл.) – історик, політолог. Д-р політ. н. (2011), проф. (2012). Закін. істор. ф-т Прикарп. ун-ту (Івано-Франківськ, 1999) і філос. ф-т УВУ (Мюнхен, 2001). Від 1993 працював у Музеї історії міста Коломия; від 2002 – у Прикарп. ун-ті: 2007–08 – дир. Наук. центру дослідж. укр. нац.-визв. руху, від 2011 – проф. каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин; водночас від 2012 – проф. Ін-ту історії і міжнар. відносин Ун-ту ім. Я. Кохановського (м. Кель­це, Польща). Наук. дослідження: міжетнічна взаємодія в Галичині й на Буковині наприкінці 19 – на поч. 20 ст., історія нім. та євр. спільнот на зх.-укр. землях, особливості етнополітики Австро-Угорщини в Галичині.

Пр.: Німці у Галичині (1772–1923): координати німецько-українських взаємин. Л.; Коломия, 2001; Особливості міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в Модерну добу. Ів.-Ф., 2007; Жити і давати жити іншим. Німецький дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери. Ів.-Ф., 2008; Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. Ів.-Ф., 2010; Інші свої. Політична участь етнічних áкторів пізньогабсбурзьких Галичини і Буковини. Ів.-Ф., 2012; Metropolia versus peripheria. Studia nad etno- i geopolityką dawnych Kresów Wschodnich I Rzeczypospolitej na przełomie XIX i XX wieku. Piotrków Try­bunalski, 2015.

М. М. Арсак

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
М. М. Арсак . Монолатій Іван Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69183 (дата звернення: 24.10.2021)