Монтрезор Адам — Енциклопедія Сучасної України

Монтрезор Адам

МОНТРЕЗО́Р Адам (1888 – ?) – громадсько-політичний діяч. Чоловік М. Скоропадської-Монтрезор. Походив із франц. аристократ. роду, один із представників якого у 17 ст. переселився до Польщі. Мав має­ток на Поділлі, мати М. була однією із жертводавців «Nowo­ro­cznika literackiego polsko-ukraiń­skiego». Товаришував із В. Липинським. Співзасн. (Відень, 1920) і чл. Ради присяжних (від 1921) Укр. союзу хліборобів-державників (УСХД), провід. діяч його осередку у Варшаві, де 1922 під проводом М. постала перша молодіжна орг-ція гетьманців «Українсь­кий стяг». Активно популяризував ідеї гетьман. руху, спів­працював із часописом «Поступ» (Львів). 1926 разом із С. Шеметом підписав доручення Центр. управи УСХД до Париз. орг-ції взяти участь у похороні С. Петлюри, що викликало незадоволення В. Липинського (1929 М. розірвав стосунки з ним через різкі ідеол.-організац. розбіжності). Після ліквідації УСХД від 1937 – один із лідерів Союзу гетьманців-державників. З поч. 2-ї світ. вій­ни і вступом на тер. Польщі нім. військ. і Червоної армії зник безвісти (за деякими даними, вбитий більшовиками на Волині).

Пр.: «“Дух нації” і “дух землі”» // Хлібороб. Україна. Кн. 5, зб. 9, 10. Відень, 1924–25; Адам Рокицький: [Некролог] // Там само; Лист гр. А. Монтрезора до редактора газети «Діло» // Бюл. гетьман. управи. Берлін, 1930. Ч. 12; В'яче­слав Липинський // В. Липинський як ідеолог і політик. Уж., 1931.

Літ.: Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії: Архів. Листування. Т. 1. К.; Філадельфія, 2003; Гай-Ниж­ник П. П. Монархічна Україна: яку державну модель передбачали побудувати в Україні гетьманці у другій половині ХХ століття // Гілея. 2012. Вип. 61; Осташко Т. Найстарша гетьманівна Ско­ропадська // Тиждень. 2015. № 15.

ДА: Центр. держ. арх. зарубіж. україніки. Ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 122 зв.

П. П. Гай-Нижник

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
П. П. Гай-Нижник . Монтрезор Адам // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69199 (дата звернення: 26.10.2021)