Морачевський Яків Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Морачевський Яків Миколайович

МОРАЧЕ́ВСЬКИЙ Яків Миколайович (? – серед. 1930-х рр.) – археолог, музеє­знавець, педагог. 1924–25 – зав. Глухів. пед. курсів (нині Сум. обл.); 1926–33 – зав. Глухів. краєзн. музею. 1928–31 здійснив низку археол. експедицій розвідув. характеру, метою яких було виявлення і часткове обстеження пам'я­ток, розташ. переважно по правих притоках р. Сейм у межах Глухів. і, частково, Конотоп. округ. Цінними наук.-істор. джерелами є звіт М. про ці експедиції, в якому описано багато об'єктів, що донині не збереглися, а також плани, малюнки, акварелі. Його фрагмент із планами давньоруських городищ опубліковано 1998 у ж. «Східний світ» (№ 3–4). Активно цікавився об'єктами кам'яно­го віку, в чому його підтримував М. Рудинський; досліджував села Глухів. округи з екон., соціол. й етногр. погляду; зібрав і опрацював матеріали про деревообробне, мотузк. і гончарне вироб-ва. Листувався із М. Грушевським, опікувався станом збереження пам'яток арх-ри, зокрема Молчен. монастиря (див. Молченсь­кий печерський Різдва Пресвятої Богородиці жіночий монастир) у м. Путивль (Сум. обл.).

Літ.: Коваленко Ю. А. Меценати і ко­лекціонери в історії становлення Глухівського музейництва // Археол. літопис Лівобереж. України. 2002. № 1.

О. В. Онопрієнко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
О. В. Онопрієнко . Морачевський Яків Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69230 (дата звернення: 26.10.2021)