Моргенштерн Зінаїда Лазарівна — Енциклопедія Сучасної України

Моргенштерн Зінаїда Лазарівна

МОРГЕНШТЕ́РН Зінаїда Лазарівна (1912 – 1987, Москва) – фізик-оптик. Канд. фіз.-мат. н. Сталін. премія (1952), премія ім. Л. Мандельштама АН СРСР (1947). Працювала в Укр. фіз.-тех. ін-ті (Харків; 1-а пол. 1930-х рр.), Держ. оптич. ін-ті (Ленінград, нині С.-Пе­тербург; 1936–41) та лаб. фосфоресценції Фіз. ін-ту АН СРСР (Москва; 1941–74, у 1953 тимчасово звільнена через євр. походження). 1948–52 – секр. Комісії з люмінісценції АН СРСР. Була ученицею президента АН СРСР С. Вавилова (авторка ст. «Нельзя забыть» // «Сергей Иванович Вавилов: Очерки и воспоминания», Москва, 1979; 1991). Осн. дослідж. присвяч. люміні­сценції кристалофосфорів. Розвинула метод інтегруючої світлотех. сфери. Спільно з В. Антоновим-Романовським, В. Льовшиним і З. Трапезниковою нала­годила вироб-во інфрачер­воних біноклів БІ-8 і БІ-12 з напівпрозорим екраном із фосфорів.

Пр.: О люминисценции рентгенизированной каменной соли // ЖЭТФ. 1938. Т. 8, вып. 4 (спів­авт.); Исследование щелочноземельных фосфоров, обладающих высокой чувствительностью к ин­фракрасным лучам // Там само. 1946. Т. 17 (спів­авт.); Фосфоры, чувствительные к красному цвету // Докл. АН СССР. 1946. Т. 54 (спів­авт.); Из прений по докладу И. А. Парфиановича // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1949. Т. 13, № 1; Измерение абсолютного квантового выхода фотолюминесценции щелочно-галоидных кристаллов // ЖЭТФ. 1955. Т. 29, № 6; Прецизионные измерения выхода люминесценции рубина при резонансном возбуждении и его температурная зависимость // Рубин и сапфир: Сб. ст. Москва, 1974 (спів­авт.); Лаборатория люминесценции ФИАН во время войны // К истории ФИАН. Семинар отдела люминесценции. Сер. Знаменател. собы­тия: Сб. ст. Москва, 2003 (спів­авт.).

А. Г. Шепелєв


Покликання на статтю