Мордвінцев В’ячеслав Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Мордвінцев В’ячеслав Михайлович

МОРДВІ́НЦЕВ В'ячеслав Михайлович (05. 10. 1949, м. Бєднодем'янівськ Пензен. обл., РФ) – історик. Д-р істор. н. (2000), проф. (2001). Закін. Київ. ун-т (1975), де й працює: від 1995 – зав. каф. історії Росії, від 2016 – зав. каф. історії Центр. та Сх. Європи. Наук. дослідження: історія Росії, Церкви, старообрядниц. рух в Україні, єретичні рухи 14–15 ст., соц.-екон. історія 17–18 ст.

Пр.: Феодальная вотчина на Левобережной Украине в ХVІІІ в. (Смеловское владение Киево-Печерской лавры). К., 1990; Російське самодержавство і українська православна церква в кінці ХVІІ–ХVІІІ ст. К., 1997; Реформи другої чверті ХIХ ст. в Росії // Інтелігенція і влада: Громад.-політ. наук. зб. Сер. Історія. О., 2008. Вип. 11; Всесвітня історія: Навч. посіб. К., 2011 (спів­авт.); Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття): Навч. посіб. К., 2013; Євразійство та неоєвразійство: витоки та розвиток ідеологічних концепцій Росії ХХ – поч. ХХІ ст. // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту. К., 2015. Т. 13.

Літ.: Казьмирчук М. Г., Латиш Ю. В. Мордвінцев В'ячеслав Михайлович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). 2004; Мордвінцев В'ячеслав Михайлович: Мат. до бібліографії (до 60-ліття з дня народж.). 2009 (обидві – Київ).

Р. М. Конта


Покликання на статтю