Кінодокументознавство — Енциклопедія Сучасної України

Кінодокументознавство

КІНОДОКУМЕНТОЗНА́ВСТВО – спеціальна історична дисципліна, що досліджує кінодокументи (кіносюжети, телерепортажі, кіно- і тележурнали, кіно- й телефільми, спеціальні випуски тощо). Кінодокументи наочно передають колорит епохи, динаміку подій, об'єктивніше, ніж ін. істор. джерела, фіксують окремий момент або перебіг моментів істор. явища, забезпечують дослідника знанням обставин та їх деталей, які він не може почерпнути з ін. джерел. Статус істор. джерела кінодокументи отримали у 1960-х рр. До них застосовують заг. принципи критики істор. джерел, у разі необхідності зіставляють з ін. джерелами. Знач. потенціал числен. кіноматеріалів як істор. джерел нині використовують не повністю.

Літ.: Листов В. С. История смотрит в объектив. Москва, 1974; Магидов В. М. Зримая память истории. Москва, 1984; Маркітан Л. Кінофотодокументи як історичне джерело // Спец. істор. дисципліни: пит. теорії та методики: Зб. наук. пр. К., 1997.

Л. П. Маркітан


Покликання на статтю