Молода Буковина — Енциклопедія Сучасної України

Молода Буковина

«МОЛОДА́ БУКОВИ́НА» – тижневик. Виходив від травня до жовтня 1934 у Чернівцях; усього – 7 чисел. Видавець і ред. – К. Бугайчук. Висвітлював сусп.-політ., екон. та культ.-мист. життя Буковини та світу; піднімав актуал. проблеми, що стояли перед укр. громадою; закликав до єдності, боротьби за нац. ідею, незалежність. У рубриці «З пресового фільму» друкував огляд світ. та місц. преси, зазвичай, з коментарями редакції. Повідомляв про репресії щодо укр. націоналістів у СРСР, Польщі, Чехо-Словаччині, про їхню діяльність у Канаді та США. Часопис друкував матеріали судових процесів над чл. ОУН, що відбулися 1934 в Перемишлі (нині Польща) та Львові; містив публікації про Укр. жін. конгрес 1934, присвяч. 50-річчю заснування Н. Кобринською 1-го укр. жін. т-ва. Опублікував значну кількість статей про життя українців під румун. владою, хроніку громад. й госп. життя, новини культури. Матеріали в «М. Б.» друкували без підписів, за винятком статей К. Бугайчука, Д. Квітковського, Є. Онацького. Газета припинила вихід через відсутність коштів і переслідування з боку румун. влади.

Літ.: Українська преса і періодичні видання на Буковині // Буковина. Її минуле і сучасне. Париж; Філадельфія; Детройт, 1956; Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Північної Буковини (1870–1940 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 1999.

М. В. Галушко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
М. В. Галушко . Молода Буковина // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69328 (дата звернення: 27.09.2021)