Морського транспорту Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут ЧорноморНДІПроект — Енциклопедія Сучасної України

Морського транспорту Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут ЧорноморНДІПроект

МОРСЬКО́ГО ТРА́НСПОРТУ Державний проектно- вишукувальний та науково-дослідний інститут «ЧорноморНДІпроект» – уста­нова з проектування морських портів, судноремонтних заводів, підхідних каналів, інших підприємств та споруд інфраструктури морського транспорту. Засн. 1930 в Одесі. Підпорядк. Держ. службі мор. та річк. транс­порту Мін-ва інфраструктури України. Осн. напрями діяльності: економіка мор. транспорту (транспортно-екон. районування вантажопотоків у басейні та екон. обґрунтування спеціалізації портів, міжнар. транспортні коридори, вибір оптимал. типів суден під час перевезення різних вантажів та розташування флоту за напрямом перевезень; визначення джерел та ефективності інвестицій в умовах ринк. економіки; розроблення концепцій та схем розвитку мор. транс­порту); н.-д. роботи в галузі мор. гідротехніки (дослідж. стану гідротех. споруд портів та судноремонт. підпр-в; проведення комплекс. (над- та підводного) обстеження, великомасштаб. моделювання та діагностики, видача висновків та рекомендацій з реконструкції, модернізації, ремонту, підвищення експлуатац. навантажень на гідротех. споруди; розроблення та дослідж. прогресив. базових конструкцій берегоукріплення, захис. та причал. споруд; рішення щодо захисту порт. та завод. акваторій від хвилювання; оптимізація мор. каналів та їхніх габаритів; розроблення технологій берег. та підвод. (дампінг) відвалів ґрунтів, їх рац. використання; вивчення динаміки берегів, транспорту наносів, занесеності мор. каналів та порт. акваторій, рішення щодо їх захисту від наносів, визначення міцності бетону споруд, що експлуатуються). У структурі – проектні (проектування портів і судноремонт. з-дів; гідротех. споруд; арх.-буд.; сантехніки і пром. проводок; електропостачання і автоматизації; зв'язку і електрорадіонавігації; інж. екології; інж. вишукувань; інж. геодезії; кошторисів і нормативів із сектором орг-ції буд-ва; автоматизації проектування) та н.-д. (2 лаб. – гідравліч. дослідж. і порт. акваторій; дослідж. конструкцій гідротех. споруд) підрозділи. За проектами Ін-ту побудовано такі потужні підпр-ва мор. транспорту, як порти Іллічівськ (нині Чорноморськ), Южний (обидва – Одес. обл.), Октябрськ (нині Ольвія) та Дніпро-Бузький (обидва – Миколаїв); Іллічів. судноремонт. з-д, а також порт. споруди у Ґвінеї, Сирії, Ємені, на Кубі; розширено порти Одеса, Маріуполь (Донец. обл.), Миколаїв, Херсон, Ізмаїл, Рені (обидва – Одес. обл.), Ялта, Новоросійськ, Туапсе (обидва – РФ), Поті, Батумі (обидва – Грузія) та ін. За розроблення знач. проектів і буд-во за цими проектами (Широкий пірс у Новоросійську, Одес. мор. вокзал, Іллічів. порт, Іллічів. судноремонт. з-д з контейнер. вироб-вом) «ЧорноморНДІпроект» 4 рази був відзнач. премією РМ СРСР. Серед відомих науковців Ін-ту – В. Мірошниченко, В. Яковенко, В. Яценко; у 1990-х рр. тут працювали 2 д-ри (Ю. Бланк, М. Пойзнер) і 12 канд. н., нині – 1 д-р та 4 канд. н. У тех. архіві держ. підпр-ва «ЧорноморНДІпроект» зберігається понад 90 тис. т. тех. документації практично по всіх портах, судноремонт. з-дах та ін. підпр-вах мор. транспорту Чорномор., Азов. і Дунай. бас., що розроблена Ін-том від початку його створення, зокрема бл. 6 тис. т. з інж. вишукувань. Фонд проект. кабінету містить понад 500 найменувань проект. документів і бл. 1400 стандартів, окрім того в електрон. вигляді – 2 нормат. бази документів з буд-ва в Україні (бл. 5000 стандартів). Дир. – С. Нікулін (від 2000).

О. Д. Мельников


Покликання на статтю