Можливості Кіммерії — Енциклопедія Сучасної України

Можливості Кіммерії

«МОЖЛИ́ВОСТІ КІММЕРІ́Ї» – видавництво. Діяло 1991–2014 у Миколаєві. Засн. і дир. – В. Карнаух. Від 1995 друкувало енциклопед., довідк., краєзн. літ-ру, прозу та поезії микол. авторів. Популярність серед читачів Пд. України здобув проект вид. публіцист. і літ.-худож. ж. «Николаев» (2000–01) накладом 1500 прим., а також альманахів «Письмена» (1995), «Бузький гард» (1996). Відоме вид. з історії Микол. краю – енциклопед. словник «Никола­евцы 1789–1999» (1999), що містить 2000 статей про персоналії, 1500 портретів та ілюстрацій. Разом із співроб. Ін-ту археології НАНУ (Київ), фахівцями микол. ВНЗів, музей. працівниками видані кн. «Історія Миколаєва» (2000), «Козацькі поселення на Миколаївщини: історія та легенди» (2001), «История Николаева: от основания до наших дней» Ю. Крючкова (2000), «Архитектура старого Николаева» Н. Кухар-Онишко (2001), наук.-популярне вид. «Николаевские достопримечательности» (2010). У серії «Страницы истории отечества» і «Николаевская библиотека» побачили світ колект. монографія «Скифия: история, хозяйство, быт, религия, искусство, военное дело» (2004), кн. «Ольвия. Жизнь и смерть цивилизаций» С. Рослякова (2003) та «Путешествие в трипольский мир» М. Відейка (2005), альманах «Золота арфа: творчість молодих митців Миколаївщини» (2001) і поет. антологія «Миколаївсь­кий оберіг» (2004; 2007). Книги вирізняються наук. цінністю, якіс. полігр. виконанням. За 10 р. на­друковано понад 200 назв книжк. видань укр. та рос. мовами. Автори, книги яких з'явилися у вид-ві, неодноразово відзначені нагородами, зокрема Е. Январьов отримав всеукр. літ. премію ім. М. Ушакова за поет. зб. «Документ» (1997), В. Пучков – премію «Планета поета» ім. Л. Вишеславського за зб. «На стыке моря и лимана» (2008), а Д. Кремінь за зб. поезій «Пектораль» (1997) був удостоєний Держ. премії України ім. Т. Шевченка. «М. К.» брало участь у регіон. виставках, книжк. ярмарках у Києві та Львові.

Літ.: Кухар-Онишко Н. О. Просвітницька діяльність видавництва «Можливості Кіммерії». Традиції слов'янського просвітництва: шлях крізь століття // Наук.-метод. зб. Пд.-слов'ян. ін-ту Київ. славіст. ун-ту. М., 2002.

Є. Г. Мірошниченко


Покликання на статтю