Міллер Михайло Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Міллер Михайло Олександрович

МІ́ЛЛЕР Михайло Олександрович (14(26). 11. 1883, слобода Кам'яно-Міллерівська, Обл. війська Донського, нині смт Кам'яне Антрацитів. міськради Луган. обл. – 15. 02. 1968, м. Мюнхен, Німеччина) – археолог, історик. Брат О. Міллера. Д-р істор. н. (1940), чл.-кор. Держ. академії історії матеріал. культури (1935). Дійс. чл. НТШ (1949) і УВАН. Закін. класичну г-зію у м. Таганрог (Росія, 1903), істор. ф-т Моск. ун-ту (1908) і юрид. ф-т Харків. ун-ту (1911). Від 1913 працював суддею, від 1920 учителював у Таганрозі; 1927–32 – заст. нач. Дніпрогесів. археол. експедиції; водночас 1931–32 викладав у Дніпроп. ІНО (нині Дніпро); 1932–34 – у Таганроз. плановому ін-ті; 1934–37 – проф. історії Пн.-Кавказ. ін-ту марксизму-ленінізму (м. Ростов-на-Дону, РФ); за сумісн. 1935–42 – проф. історії стародав. світу та археології Ростов. пед. ін-ту; 1940–42 – зав. каф. археології та давньої історії Ростов. ун-ту; осінь 1942 – лютий 1943 – дир. Краєзн. музею Рос­това-на-Дону. Від 1943 – на еміграції у Німеччині: 1951–62 – наук. секр. і чл. дирекції Ін-ту з вивчення СРСР (Мюнхен). Від 1903 брав участь в археол. експедиціях свого старшого брата і Д. Яворни­цького на Донщині, Надазов'ї та у Надпоріжжі. Послідовник культурно-істор. краєзн. школи М. Сум­­цова, В. Городцова та Д. Яворницького. Досліджував кургани доби бронзи, скіф., сармат. і античні старожитності, а також укр. геральдику.

Пр.: Памятники эпохи родового общества на Игреньском полуострове // Памятники истории докапиталист. обществ. Ленинград, 1935. № 9–10; Студії з ранньої історії Приозів'я // Чорномор. зб. Мюнхен, 1946–47; Палеоліт Надпоріжжя. Авґсбурґ, 1948; Уничтожение большевиками памятников истории, культуры и искусства в СССР // Вест. Ин-та по изучению истории и культуры СССР. Мюнхен, 1952. Т. 3; Археология в СССР. Мюнхен, 1954 (англ. мовою – 1956); Слов'янське місто Біла Вежа над Доном: опис та історія міста // Київ [Філадельфія]. 1956. Ч. 3, 5; Дніпрельстанська археологічна експедиція Наркомпросу України. Мюнхен, 1956; Знищення Української Церкви большевиками // Укр. зб. Мюнхен, 1957. Кн. 10; К вопросу о происхождении донских казаков // Родимый край. Париж, 1963. № 76; Первобытный период в истории Нижнего Днепра (до появления железа). Мюнхен, 1965.

Літ.: Науково-дослідний шлях проф. доктора М. О. Міллера // Укр. зб. Мюнхен, 1958. Кн. 14; Пастернак Я. Дон і Приозів'я в старовині: з приводу 75-ліття проф. д-ра Михайла Міллера // Київ [Філадельфія]. 1959. Ч. 2; Його ж. Михайло Олександрович Міллер // УІ. 1964. № 4; Феденко П. Проф. Михайло Міллер (1883–1968) // Свобода. 1968, 29 лют.; Курінний П. Історія археологічного знан­ня про Україну. Мюнхен, 1970; П., 1994.

В. В. Отрощенко


Покликання на статтю