Містобудування Науково-дослідний і проектний інститут — Енциклопедія Сучасної України

Містобудування Науково-дослідний і проектний інститут

МІСТОБУДУВА́ННЯ Науково-дослідний і проектний інститут – провідна наукова та проектна організація в галузі містобудування в Україні. Створ. 1963 у Києві на базі НДІ містобудування та арх-ри й архіт.-планувал. майстерень УкрНДІпроекту. У складі Ін-ту – наук. і проектне відділ., спеціалізов. відділи та архіт. майстерні. Підпорядк. Мін-ву регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комунал. госп-ва України. Дир. – О. Заваров (1963–64), В. Орєхов (1964–74), Г. Крутенко (1974–88), Є. Клюшниченко (1988–2004), В. Онищенко (2004–12), М. Сюр (від 2012). У 2007 до нього приєднано НДІ теорії та історії арх-ри й містобудування, засн. 1945 постановою ЦК КП(б)У та РНК УРСР як Ін-т історії арх-ри у складі Академії арх-ри УРСР; від 1957 – у системі Академії буд-ва та арх-ри УРСР; після ліквідації Академії 1964–91 перебував у системі Держцивільбуду (від 1988 – Держкомархітектури) при Держбуді СРСР. 1991 підпорядк. Держбуду України (нині Мін-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-кому­нал. госп-ва України) і визнано гол. наук. установою в галузі теорії та історії арх-ри й містобудування, приклад. інформатики, створення містобуд. кадастру. Дир.: С. Безсонов (1945–47), І. Грабовський (1948–51), М. Цапенко (1951–59), Г. Головко (1959–76), В. Єжов (1976–81), В. Дахно (1981–88), М. Дьомін (1988–2002). Від 1976 видавав щорічні зб. наук. праць, від 1993 – щорічник «Архітектурна спадщина України». За 50 р. видано понад 500 книг, зокрема «Нариси історії архітектури Української РСР» (2 т., 1957–62), «Історія українського мистецтва» (6 т. у 7-ми кн., 1966–70; Держ. премія УРСР, 1972), «Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР» (3 т., 1989–91), «Памятники градостроительства и архитекту­ры Украинской ССР» (4 т., 1983–86; усі – Київ). В архіві – 7 тис. оригіналів проектів та креслеників, 10 тис. рукопис. матеріалів, понад 90 тис. негативів. НДПІ М. розробляє схеми й проекти рай. планування регіонів, областей і адм. р-нів, генплани міст та селищ, детал. плани територій, мікрорайонів, істор. насел. пунктів та об'єктів природно-заповід. фонду; проекти буд-ва, реконструкції, розширення та перепрофілювання будинків і споруд (житл. забудова та готелі; адм. будівлі, держ. і банк. установи; будівлі культур. призначення, оздоровлення, відпочинку та спорту; підпр-ва обслуговування, торгівлі та громад. харчування; культові споруди); істор.-архіт. опорні плани, охоронні зони пам'яток культури та проекти реконструкції істор.-культур. пам'яток; проводить експертизи містобуд. документації; надає екон., грош. та експертну оцінку територій. Осн. напрями діяльності Ін-ту спрямов. на розроблення наук. дослідж. з проблем рац. розселення в Україні, розпланування й забудови нових та істор. міст з па­м'ятками арх-ри, розроблення законодав. і нормативно-метод. засад сталого розвитку міст, охорони істор.-культур. спадщини, екол. стану довкілля, методів комплекс. містобуд. і грош. оцінки тер. міст і регіонів. Ін-т очолив розроблення Держ. буд. норм, брав участь у створенні законодав. бази з питань розпланування та забудови міст України. Виконував н.-д. і проектні роботи в Україні, РФ, Казахстані, Молдові, Монголії, Угорщині та ін. За проектами Ін-ту збудовано нові міста України: Южне (Одес. обл.), Червоноград, Новояворівськ (обидва – Львів. обл.), Нововолинськ (Волин. обл.), Дніпрорудне (Запоріз. обл.); розбудовано Ялту (АР Крим), Бердянськ (Запоріз. обл.), Скадовськ (Херсон. обл.) та ін.; створ. Музей нар. арх-ри та побуту в Києві, Нац. істор.-архіт. заповідник «Кам'я­нець» (Хмельн. обл.); розроблено ген. плани Севастополя, Шевченків. нац. заповідника в Каневі та Корсунь-Шевченків. істор.-культур. заповідника (обидва – Черкас. обл.); запроектовано й побудовано в Києві лікарню для вчених НАНУ, приміщення посольств РФ і Узбекистану, вахтове с-ще Зелений Мис (Київ. обл.) для розселення ліквідаторів аварії на ЧАЕС. В Ін-ті працювали Д. Богорад, Б. Дзбановський, Т. Довженко, А. Іванова, І. Косаревський, Г. Лаврик, В. Макухін, Т. Панченко, Ю. Пісковський, В. Стамов, А. Станіславський, В. Тимохін, Т. Устенко, П. Хаустов, О. Хорхот, В. Ширяєв та ін. Ін-т видає монографії, збірники наук. праць, міжвідом. зб. «Містобудування», де висвітлює проблеми забудови міст та розвитку регіонів, охорони довкілля.

Літ.: Клюшниченко Є. Розвиток містобудування в Україні та завдання щодо його вдосконалення // Містобудування та територ. планування. К., 1998.

Є. Є. Клюшниченко


Покликання на статтю