МУЗАГЕТ — Енциклопедія Сучасної України

МУЗАГЕТ

«МУЗАГЕ́Т» – літературно-мистецьке угруповання символістів. Створ. 1919 у Києві. Назване за іменем Аполлона (Музагета), який, за давньогрец. міфами, був покровителем муз. Така назва засвідчувала художні інтереси групи, зорієнтовані на іманентні характеристики літ-ри. Принцип нац. начала, узгоджений з індивідуальним, у мист-ві був для них пріоритетним, бо він, на переконання «музагетів.» критика Ю. Ме­женка, «диктує свої вимоги індивідуумові, і не дивно, що ми не знаємо безнаціональних культур. творців або міжна­ціональних». До «М.» належали укр. письменники П. Тичина, Д. Загул, О. Слісаренко, Я. Савченко, В. Кобилянський, Галина Журба, М. Івченко, М. Терещенко, В. Ярошенко, митці М. Жук, М. Бурачек, Лесь Курбас та ін. Вони обстоювали артистичність митця, його творчу незалежність, декларували неприйняття рев. дійсності, переймалися настроями катастро­фізму, зумовленого трагіч. подіями поч. 20 ст. (1-а світ. вій­на, воєнні дії 1918–20). Проіснувавши менше року, угруповання розпалося. Видало ж. «Музагет», брало участь у заходах «Льоху мист-ва».

Літ.: Журба Г. Від «Української хати» до «Музагету» // Україна. 1990. № 45–47.

Ю. І. Ковалів


Покликання на статтю