Музичний інститут ім. М. Лисенка Український — Енциклопедія Сучасної України

Музичний інститут ім. М. Лисенка Український

МУЗИ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т ім. М. Лисенка Український Засн. 1952 у м. Торонто (Канада) з ініціативи Л. Туркевича. Був розташ. у церк. будинку Свято-Микол. парафії. Серед викл. – О. Ґердан-Заклинська, Х. Колесса, М.-М. Барабаш, О. Бризгун-Соколик, І. Ковалів, К. Гвоздецька-Сорока, А. Ярошевич, Л. Білошицький. Спочатку діяли класи фортепіано, ритміки й танцю, згодом – скрипки, віолончелі та теор. предметів. Щороку Ін-т проводив піврічні іспити в присутності вчителя з ін. відділу, прилюдні екзамени учнів різних класів у кінці навч. року та окремі муз. імпрези. Навч. процес складався з 3-х етапів: нижчий (або підготовчий), серед. та вищий. Аналіз програм, з якими учні виступали на екзаменах, засвідчив, що в більшості випадків нотний матеріал базувався на творах зх.-європ. (Й.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетговена та ін.), укр. (М. Лисенка, В. Барвінського, В. Косенка, С. Людкевича та ін.) композиторів, а також митців діаспори, зокрема Н. Нижанківсь­кого, М. Гайворонського, В. Без­коровайного, З. Лиська, І. Соневицького, В. Грудина, М. Фоменка. Найкращим досягненням Ін-ту стали струнні квартет і оркестр, дит. струн. оркестр, що діяли під кер-вом І. Коваліва. В репертуарі оркестру – понад 60 творів композиторів світу від епохи Бароко до сучасних. Оркестр існував понад 30 р., здобув популярність виступами в Канаді та амер. центрах, зокрема Нью-Йорку, Філадельфії, Детройті, Клівленді, Чикаґо; 1969 брав участь в освяченні собору св. Софії УГКЦ у Римі; 1984 записав платівку «Українська камерна музика», що містила твори укр. композиторів: «Укра­їнську сюїту» М. Лисенка, диптих «Пісня» і «Танок» В. Витвицького, «Симфонієту» Ж. Колодуб, а також «Українську сюїту» амер. ком­позитора К. Портера.

Літ.: Левицька Л. Мелодія життя // Ле­вицька Л., Бодревич І. Лев Туркевич. Життя і творчість. Торонто, 1965; Чверть сторіччя на владичому престолі: Торонтонська єпархія (1948–1973). Торонто, 1975; Гординська-Каранович Д. Небуденна платівка // Свобода. 1986. № 183.

Г. В. Карась


Покликання на статтю