Музіль Роберт — Енциклопедія Сучасної України

Музіль Роберт

МУ́ЗІЛЬ Роберт (Musil Robert; 06. 11. 1880, м. Клаґенфурт, Австрія – 15. 04. 1942, м. Женева, Швейцарія) – австрійський письменник. Здобув тех. освіту в м. Брно (Чехія, 1901), студіював філософію у Берлін. ун-ті (1903–08). Працював 1911–14 бібліотекарем у Вищій тех. школі Відня, 1918–19 – у військ. мін-ві. Від 1922 – на твор. роботі. Наприкінці 1920-х – поч. 1930-х pp. М. – популяр. театр. критик у Берліні та Відні. Після анексії Австрії Німеччиною емігрував 1938 до Швейцарії. Осн. твір письменника – незакін. роман «Der Mann ohne Eigen­schaften» («Людина без властивостей», т. 1–3, Берлін, 1930–43; повне вид. тексту вийшло 1952 за ред. А. Фрізе) – філос.-сатир. портрет монарх. Австрії напередодні 1-ї світ. вій­ни. У романі дві гол. сюжетні лінії: «паралельна акція» та історія Ульріха, гол. виразника «відсутності властивостей». М. подає широку панораму верхнього сусп. прошарку Відня – міністер. чиновники, дворянство, військові, фінанс. аристократія, і робить це в есеїст. формі, зазвичай через свідомість гол. персонажа, якому притаманні знач. мірою автобіогр. риси. Декларов. «відсутність властивостей» у провід. протагоніста не означає безликості, знівельованості «я» – це, швидше, заявка на «дистанцію», на скептичну відстороненість від світу, в якому доволі часто верховодить дурість. Пошук гол. героєм «топосу» відбувається під знаком «утопії» (найвищої точки «утопія» сягає в історії взаємин Ульріха зі своєю сестрою, коли «тисячолітнє царство» закінчується ще одним крахом ілюзії). Свого піку музілев. сатира сягає в зображенні «Каканії» – Австро-Угор. імперії напередодні її розпаду. Цей твір, хоч і залишився незавершеним, вважають однією з вершин світ. літ. процесу 20 ст. Хисткість моралі, трагізм людських взаємин у тогочас. австр. сусп-ві відтворив у збірках психол. новел та повістей «Vereinigungen» («Об'єд­нання», Мюнхен, 1911) і «Drei Frauen» («Три жінки», Берлін, 1924), драмі «Die Schwärmer» («Мрійники», Дрезден, 1921). М. належить також автобіогр. роман «Die Verwirrungen des Zöglings Törleß» («Сум'яття вихованця Терлеса», Відень; Ляйпциґ, 1906; екра­нізація – 1965), в якому він намагався проаналізувати «інтелектуальні стани», взаємо­зв'я­зок моралі й інтелекту, прослідкувати становлення особистості, яка потрапила певною мірою в екстремал. ситуацію, що пригнічує, а то й спотворює її в середовищі закритого навч. закладу. Окремі твори М. укр. мовою переклали Ю. Прохасько, В. Никифоров, О. Логвиненко.

Тв.: Gesammelte Werke. Bd. 1–8. Ham­burg, 1978–81; укр. перекл. – Якщо існує чуття реальности, то мусить бути і чуття можливости. Каканія // Ї. 1997. № 9; Гріджія: Новела // Всесвіт. 1999. № 7; Сум'яття вихованця Терлеса. К., 2001; Людина без властивостей. Кн. 1–3. К., 2010–11.

Літ.: Затонський Д. Під впливом ревізіонізму // Всесвіт. 1958. № 1; Кайн Ф. Австрійські літературні традиції / Пер. з нім. // Там само. 1972. № 10; K. Corino. Robert Musil: Leben und Werk in Bildern und Texten. Hamburg, 1988; Белобратов А. Роберт Музиль. Ленинград, 1990; Назаркевич Х. Якщо існує відчуття дійсності, то має існувати й відчуття можливостей // Ї. 1997. № 9; K. Amann. Ro­bert Musil – Literatur und Politik. Ham­burg, 2007.

А. М. Подолинний


Покликання на статтю